Informatiepunten Zorg

WMO-loket

Bij het wmo-loket kunt u terecht voor informatie, advies en vragen over voorzieningen en ondersteuning op het gebied van zorg, wonen en welzijn. U kunt op de site van de gemeente Capelle aan den IJssel een afspraak maken. 

Meer informatie vindt u op de pagina van het wmo-loket.

Welzijn en zorgplein

  • WZP Schenkel, Bongerd 2A (buurthuis de Wel), telefoonnummer 010 - 7074900;
    • openingstijden: elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur

Sociaal Wijkteams

Stichting Welzijn Capelle werkt met vier wijkteams. Meer informatie over de wijkteams vindt u op de website van Stichting Welzijn Capelle.

‘De wijkteams voeren de welzijnsopdracht van de gemeente Capelle uit’, zegt Maaike Marisse van Stichting Welzijn Capelle. ‘Daarbij zijn de buurtcoaches erg belangrijk. Zij gaan het gesprek aan met bewoners en horen en zien veel. Buurtcoaches functioneren als de spin in het welzijnsweb. Zij zorgen voor stabiliteit en continuïteit in het uitvoeren van onze opdracht. Het zijn kanjers in netwerken en het aan elkaar koppelen van initiatieven.’

De wijkteams aan de slag

Stichting Welzijn Capelle werkt met bewoners, voor bewoners en door bewoners. Samen werken zij aan de leefbaarheid in de buurt en het welzijn van burgers. De vier multidisciplinaire sociaal wijkteams bestaan uit een buurtcoach, een jongerencoach, een maatschappelijk werker, een ouderencoach, een vrijwilligerscoördinator en een wijkzorgcoach. Stichting Welzijn Capelle werkt nauw samen met andere (zelf)organisaties.

Wijkwinkels

U kunt met administratieve of financiële vragen over huur, verzekeringen, energie, telefonie of belastingen bij de wijkwinkels terecht. Ook voor uitleg van officiële brieven die soms moeilijk te begrijpen zijn en voor hulp bij het vinden van de juiste professionele organisatie is de wijkwinkel de aangewezen plek.

Daarnaast is er deskundige hulp bij het invullen van formulieren voor bijvoorbeeld zorg- en huurtoeslag of belastingaangifte. Ook voor informatie over allerlei andere onderwerpen of gewoon voor een praatje en een kop koffie kunt u terecht. Een afspraak maken is niet nodig.

Naar boven