Informatiepunten Jeugd

Centrum voor Jeugd en Gezin

Alle informatie over het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) kunt u vinden op de website.

De jeugd- & gezinscoaches coaches werken bij u in de wijk (Schollevaar, Oostgaarde, Middelwatering en West-Capelle). Dat kan zijn thuis, op school, bij de kinderopvang of gewoon in het Centrum voor Jeugd en Gezin. De coaches zijn er voor alle vragen over opvoeden en opgroeien.

Jeugdbeschermingsplein

Het Jeugdbeschermingsplein is bedoeld voor gezinnen met kinderen tot achttien jaar waarbij ernstige zorgen zijn over de ontwikkeling en/of de veiligheid van kinderen en waar vrijwillige hulpverlening tot onvoldoende resultaat leidt. Op het Jeugdbeschermingsplein bekijken deskundigen van verschillende organisaties met elkaar wat er moet gebeuren om deze zorgen weg te nemen.

U kunt het Jeugdbeschermingsplein bereiken via het Centrum voor Jeugd en Gezin, telefoon 010 2423200. 

Meer informatie op de website.

Naar boven