Inburgering


Wat moet u zelf doen?

U moet zelf zorgen voor uw inburgering. U moet dus zelf zorgen dat u voor het inburgeringsexamen slaagt. U krijgt daarbij wel hulp van:

Wat doet de gemeente?

De gemeente geeft informatie.
De gemeente vertelt u hoe u moet inburgeren. De gemeente mag zelf weten hoe ze dat doet. Sommige gemeenten geven informatie op het internet. Andere gemeenten geven informatie op een plek bij u in de buurt.

De gemeente controleert of u doet wat u moet doen. 
De gemeente kijkt of u goed meewerkt. En of u op tijd slaagt voor het examen. Als u niet goed meewerkt en als u niet op tijd slaagt voor het examen, kan de gemeente u een boete geven. En soms geeft de gemeente u dan geen verblijfsvergunning.

De gemeente kan u een cursus geven.
De gemeente kan u informatie geven over het examen. Sommige mensen krijgen ook een cursus van de gemeente.

Wat doet de Informatie Beheer Groep?

  • Bij de IBG kunt u geld lenen voor de cursus of het examen
  • Bij de IBG kunt u geld terugvragen voor de cursus of het examen
  • De IBG regelt het inburgeringsexamen
  • De IBG helpt de gemeenten om hun werk goed te doen.

Wat doen de Exameninstellingen?

De exameninstellingen regelen het praktijkexamen. Dat is een deel van het inburgeringsexamen. U kunt het praktijkexamen ook bij de IBG doen.

Wat doen de Cursusinstellingen?

Een cursusinstelling is een school die een inburgeringcursus geeft. In een inburgeringcursus bereidt u zich voor op het inburgeringsexamen:

  • U leert de Nederlandse taal
  • U leert hoe we in Nederland met elkaar samenleven

U mag zelf beslissen of u een cursus doet. En u mag kiezen waar u de cursus doet. Maar als u geld wilt lenen, moet u de cursus doen bij een officiële school. Dat is een school die de gemeente goed vindt.

Inburgeringswet

In Nederland geldt sinds januari 2007 de Wet inburgering. Deze wet verplicht mensen die in Nederland wonen om Nederlands te kunnen spreken, te weten hoe de Nederlandse samenleving is georganiseerd en te weten hoe men in Nederland met elkaar omgaat. Inburgeren is de eerste stap in het integratieproces, het opbouwen van een zelfstandig bestaan. Om te kunnen nagaan of u voldoet aan de inburgeringseisen moet u deelnemen aan een inburgeringsexamen. Bij dit examen wordt bekeken of u de Nederlandse taal voldoende beheerst (spreken, lezen en schrijven) en of u genoeg weet van de Nederlandse samenleving. U bent ingeburgerd als u slaagt voor het inburgeringsexamen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over inburgeren? Kijk dan eens op de volgende links:

Naar boven