Huiselijk geweld en kindermishandeling

Iedereen kan signalen van huiselijk geweld melden bij Veilig Thuis via telefoonnummer (0800) 2000 (gratis). U kunt er ook terecht met vragen of advies over wat u kunt doen. Veilig Thuis is altijd bereikbaar (7 dagen per week, 24 uur per dag). Meer informatie vindt u in het digitaal loket onder Melding huiselijk geweld en kindermishandeling en in de folder Veilig Thuis (pdf, 1,14 MB).

Meldcode huiselijk geweld en Kindermishandeling

De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een instrument om professionals te helpen om op een goede manier om te gaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling. Sinds 1 juli 2013 is het voor veel organisaties verplicht een Meldcode te hebben. Meer informatie vindt u in het basismodel Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Vrijwilligersorganisaties

Vrijwilligersorganisaties zijn niet verplicht een Meldcode te hebben. Natuurlijk juichen wij het wel toe als zij dit instrument gaan hanteren. Ook zij kunnen in situaties terecht komen waar zij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling opvangen en kunnen volgens de Meldcode stappen ondernemen om het probleem bespreekbaar te maken.

Aandachtsfunctionarissen

Organisaties die volgens de Meldcode werken hebben aandachtsfunctionarissen benoemd. Collega‚Äôs kunnen met vragen en zorgen terecht bij deze personen. De gemeente organiseert twee keer per jaar een themabijeenkomst voor alle aandachtsfunctionarissen in Capelle. Wilt u een bijeenkomst bijwonen? Of heeft u een onderwerp dat tijdens een van deze bijeenkomsten aan bod kan komen? Mail dit dan via huiselijkgeweld@capelleaandenijssel.nl.

Lokaal Team Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Het Lokaal Team Huiselijk Geweld en Kindermishandeling komt tweewekelijks bijeen in een overleg waarin lokale organisaties met elkaar afstemmen welke hulpverlening wordt ingezet bij meldingen. Aan het overleg nemen vertegenwoordigers van Stichting Welzijn Capelle, het Eropaf-team, het Centrum voor Jeugd en Gezin en Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond deel. De procesregisseur van de gemeente is de voorzitter van dit overleg.

Meer informatie over hoe het lokale team werkt, vindt u in de folder Veilig Thuis voor professionals (pdf, 891 kb).

Naar boven