Botulisme: voorkomen en herkennen

Botulisme is een besmettelijke ziekte die watervogels en vissen die in ondiep water leven treft. De bacteriën die botulisme veroorzaken zijn vooral actief in de warme zomermaanden. Vogels en vissen kunnen doodgaan aan botulisme. Ook voor mensen is de ziekte gevaarlijk en kan leiden tot ernstige klachten. Lees voor aanvullende informatie ook de pagina Botulisme: oppervlaktewater vergiftiging.

Tips rondom botulisme

Met onderstaande tips voorkomt u de verspreiding van botulisme en weet u hoe te handelen als u botulisme aantreft

  • Raak dode dieren nooit aan.
  • Voer liever geen eenden. Gooi het voer sowieso nooit in het water en gooi kleine hoeveelheden.
  • Treft u dode eenden en/of vissen aan op de waterkant? Waarschuw de dierenambulance, zodat zij het kadaver ophalen. Bel naar 010 - 476 8750.
  • Treft u dode dieren in het water aan? Neem dan contact op met de Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard via 010 - 453 7356.
  • Vermoedt u dat het water in de singels stilstaat, waardoor het zuurstofgehalte ernstig daalt? Waarschuw dan de Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard via 010 - 453 7356.

Verspreiding botulisme

De verspreiding van botulisme wordt gestimuleerd door:

  • Dode dieren: oppervlaktewater is niet giftig, maar drijvende dode dieren kunnen botulisme verspreiden. Andere dieren eten van deze kadavers en krijgen zo het gif binnen.
  • Warmte: de bacteriën die botulisme veroorzaken gedijen vooral goed in de warme zomerzon. Als het water warmer is, vermenigvuldigt de bacterie zich sneller.
  • Zuurstofarm water: de botulismebacterie is een zogenoemde obligaat anaerobe bacterie. Dit betekent dat de bacterie zich alleen kan voortplanten in een zuurstofloos milieu. In goed stromend water maakt de bacterie weinig kans, maar in stilstaand water is het zuurstofgehalte lager en kan de bacterie zich voortplanten.
  • Het voeren van watervogels: mensen die watervogels (vooral eenden) voeren, gooien het voer vaak in het water. Hier neemt het eten water en zuurstof op, waardoor het water zuurstofarmer wordt. De botulismebacterie plant zich sneller voort in zuurstofarm water.
Naar boven