Armoedebeleid

Onder de vlag ‘De armoede voorbij…’ werkt de gemeente samen met de maatschappelijke partners aan de preventie en bestrijding van armoede in Capelle aan den IJssel.

Beleidsplan

Wij voeren al jaren een actief armoedebeleid, met tal van voorzieningen om mensen met een laag inkomen te ondersteunen. Het Beleidsactieplan Aanpak Armoede 2013–2016 bouwt daarop voort en geeft aan welke acties we inzetten ter verbetering van de signalering, de preventie en de bestrijding van de armoede. Daarbij staat voorop dat onze inwoners zo veel mogelijk in hun eigen levensonderhoud moeten voorzien. Maar Capellenaren die (tijdelijk) niet daartoe in staat zijn, kunnen onder bepaalde voorwaarden rekenen op ondersteuning.

Pact van Capelle

Onder het motto ‘Voor een krachtige aanpak van armoede’ nodigt de gemeente diverse organisaties en instellingen uit die een rol spelen bij de aanpak van armoede zich aan te sluiten bij dit convenant. Op dinsdag 3 maart 2015 gaven de gemeente en Havensteder de aftrap voor de ondertekening. Doel van het Pact is een extra impuls te geven aan de samenwerking en afstemming tussen de vele partijen die betrokken zijn bij de aanpak van armoede.

Regelingen

Meer over de verschillende mogelijkheden en regelingen voor mensen met een laag inkomen of geldproblemen vind u overzichtelijk op de pagina Geld tips.

Naar boven