Agenda's en verslagen

De agenda van de komende vergaderingen van de Wmo-adviesraad en de vastgestelde verslagen van voorgaande vergaderingen vindt u onderaan deze pagina.

De Wmo-adviesraad vergadert meestal in het gemeentehuis aan de Rivierweg 111. Data en tijden vindt u in het vergaderschema. De vergaderingen worden ook aangekondigd in het huis-aan-huisblad IJssel en Lekstreek en onder het kopje gemeentenieuws op deze website. De vergaderingen zijn openbaar, tenzij anders aangegeven.

Wilt u verslagen en agenda’s van voor 2013 lezen? Vraag deze dan op via wmo-adviesraad@capelleaandenijssel.nl.

Naar boven