Zwemwater

Provincie en waterschappen bewaken de kwaliteit van het zwemwater in Zuid-Holland. Als het ongezond of gevaarlijk is om ergens te zwemmen waarschuwen ze u via informatieborden aan de kant en berichten in de pers. De provincie is verantwoordelijk voor het toezicht op de waterkwaliteit, hygiëne en veiligheid van het zwemwater.

Hoogheemraadschap meet bacteriologische kwaliteit zwemwater

Het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard meet de bacteriologische kwaliteit van het zwemwater. Dat doet het elke twee weken gedurende het zwemseizoen, van mei tot oktober. De meetresultaten geeft het hoogheemraadschap door aan de provincie Zuid-Holland. De provincie toetst de meetgegevens.

Geen zwemwater in Capelle

Het oppervlaktewater van singels, sloten, vaarten en boezems in het stedelijk gebied en het buitengebied is niet geschikt als zwemwater. Dit geldt ook voor het oppervlaktewater in het Schollebos. Op veel plaatsen binnen het stedelijk gebied bevinden zich riooloverstorten, die bij een teveel aan regenwater het met huishoudelijk afvalwater vervuild regenwater overstorten op oppervlaktewater.

Zwemwaterlocaties in Schieland en de Krimpenerwaard

Het officiële zwemseizoen voor natuurwater loopt van mei tot oktober. In deze periode meet de provincie elke twee weken de waterkwaliteit van meer dan 100 officiële zwemwaterlocaties in Zuid-Holland. Een officiële locatie herkent u aan een bord van de provincie Zuid-Holland. De provincie raadt het af te zwemmen op locaties die hier niet officieel voor aangewezen zijn.

De zwemwaterlocaties in Schieland en de Krimpenerwaard zijn:

 • Bleiswijkse zoom (Bleiswijk)
 • Kralingse Plas (Rotterdam)
 • Krimpenerhout (Krimpen aan den Lek)
 • Zevenhuizerplas noordwestelijk strand (Zevenhuizen)
 • Zevenhuizerplas noordelijkoostelijk strand (Rotterdam)
 • Zevenhuizerplas Nesselande (Rotterdam)
 • Zwanenwater (Krimpen aan den IJssel)
 • Kralingse Esch (Rotterdam)
 • Zwarte Plasje (Rotterdam)

Hoe weet ik of zwemwater ongevaarlijk voor de gezondheid is?

Soms is de waterkwaliteit op een bepaalde plaats te slecht om in te zwemmen of is een locatie onveilig. In dat geval kan de provincie maatregelen nemen. De actuele maatregelen meldt de provincie op NOS teletekst, op de gemeentelijke website, in de krant en ter plaatse met een bord en mededeling in een vitrinekastje. Afhankelijk van de waterkwaliteit zijn er drie soorten maatregelen:

 • een waarschuwing geven als zwemmen een gering gezondheidsrisico meebrengt. Zwemmen is mogelijk, maar voor kwetsbare groepen af te raden
 • een negatief zwemadvies uitvaardigen bij een groter risico. Zwemmen wordt afgeraden
 • een zwemverbod instellen. Niemand mag het water in, omdat gezondheidsklachten zijn vastgesteld, vis- of vogelsterfte heerst, of er een intensieve groei van blauwalgen is

Wat te doen bij gezondheidsklachten?

Ga met gezondheidsklachten na zwemmen, zoals allergische reacties, zwemmersjeuk, hoofdpijn, misselijkheid, braken, maagkramp, koorts of diarree naar de huisarts.

Provincie raadt zwemmen in rivieren af

Op warme dagen is het verleidelijk om verkoeling te zoeken in rivierwater. Maar dat is gevaarlijk, door de onbetrouwbare waterkwaliteit en verdrinkingsgevaar. De provincie raadt zwemmen in rivieren af vanwege de volgende risico’s:

 • plaatselijk sterke stroming kan zwemmers meevoeren of in een draaikolk doen terechtkomen
 • scheepvaart maakt zwemmen gevaarlijk. Schippers zien zwemmers slecht. Ook gaan schepen vaak sneller dan gedacht en kunnen ze door zuiging in het water mensen naar zich toetrekken
 • door lozingen zitten er veel bacteriën en virussen in het rivierwater. De zwemwaterkwaliteit wordt niet onderzocht
 • bij de oever is de bodem soms verraderlijk steil en zijn er vaak onverwacht diepe kuilen. Door troebel water vallen obstakels en kuilen niet op, zodat zwemmers zich kunnen bezeren of verwonden.
 • de watertemperatuur in rivieren is vaak laag, waardoor de kans op kramp groot is
 • bij rivieren is geen toezicht op zwemmers

Vragen en klachten doorgeven

Bel met vragen of klachten over het zwemwater met de zwemwatertelefoon van de provincie Zuid-Holland, tel. 070 - 441 75 50 (op werkdagen tussen 08.30 uur en 16.30 uur).

Of mail naar zwemwater@pzh.nl. Vermeld de soort klachten, de naam van het zwemwater en de datum waarop u daar was.

Naar boven