Wonen in Capelle

Er wonen ongeveer 65.000 mensen in Capelle. De bevolkingssamenstelling van Capelle weerspiegelt de ontwikkeling van de gemeente als groeikerngemeente in de laatste decennia. Relatief veel bewoners zijn in de leeftijd 40 tot 54 jaar.

Naar boven