Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Het uitgangspunt van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is de zogenoemde één loket-gedachte. Per project dat burgers of bedrijven willen realiseren, hoeven ze maar één omgevingsvergunning aan te vragen. In zijn aanvraag van de omgevingsvergunning geeft de aanvrager aan op welke activiteiten deze betrekking heeft. Het gevolg is dat het project centraal komt te staat.

Wanneer heeft u een omgevingsvergunning nodig?

Kijk voor meer informatie op de pagina Omgevingsvergunning.

Naar boven