Waterverbindingen (duikers)

Duikers zijn kokervormige constructies, die onder wegen of (toegangs)dammen liggen. Zij zijn bedoeld om wateren met elkaar te verbinden en om doorstroming en afvoer van oppervlaktewater mogelijk te maken. Teveel duikers verslechteren de doorstroming juist. In Capelle aan den IJssel liggen circa 450 duikers. Bijna de helft daarvan ligt in de wijk Schollevaar.

Nadelen duikers

Veel van de duikers in Capelle zijn zogenoemde gedoken duikers. Dat betekent dat ze volledig onder water liggen. Dit is vaak niet het gevolg van verzakkingen, maar van aanleg in het verleden. Gedoken duikers hebben een aantal nadelen:

  • Vorming kroosdek: Gedoken duikers belemmeren de afvoer van kroos en drijfvuil. Het gevolg is dat zich op het water snel een dicht kroosdek vormt, dat leidt tot een tekort aan licht en zuurstof voor waterplanten en vissen.
  • Slechte doorstroming: Een bijkomend nadeel van gedoken duikers is dat de onderkanten vrijwel gelijk liggen met de bodems van de singels en sloten. Slibvorming op de bodem geeft dan ook meteen een negatieve invloed op de doorstroming. Vooral in Schollevaar is (lokaal) sprake van een slechte doorstroming.

Maatregelen ter verbetering waterkwaliteit

We willen in een aantal hoofdwegen de waterkwaliteit verbeteren door aan een betere doorstroming te werken. Hiermee verkorten we de verblijftijd van oppervlaktewater en is drijfvuil en kroos beter af te voeren.

Om de waterkwaliteit te verbeteren pakken we tot 2015 op een aantal locaties de singelduikers aan. Een nuttige maatregel is het verruimen en ophalen (hoger leggen) van duikers, waarbij minstens 20 cm lucht in de buis, boven het water aanwezig moet zijn.

Waar nodig zullen we, in de komende jaren, ook duikers in overige wijken aanpakken. Deze werkzaamheden combineren we zoveel mogelijk met overige renovatiewerkzaamheden ter plaatse.

Naar boven