Wateroverlast

Ondergelopen kelders, kruipruimten en huizen of bedrijven zijn heel vervelend en flinke schadeposten. De gemeente en het hoogheemraadschap doen er alles aan om wateroverlast te voorkomen.

Maak gebruik van het Contactformulier als u iets wilt vragen of melden met betrekking tot (grond)water.

Wat is wateroverlast en waterveiligheid?

Onder wateroverlast verstaan we problemen met water op straat of in huis, bijvoorbeeld door heftige regenbuien, een verstopte riolering of dakgoot. Waterveiligheid is de term die we gebruiken voor dijken en andere waterkeringen die ons beschermen tegen overstromingen door te veel rivierwater of een stijgend zeewaterpeil.

Voorbeelden wateroverlast

Wateroverlast komt op verschillende manieren voor:

  • water in rivieren, vaarten, boezems, vijvers en singels kan zo hoog komen te staan dat ze buiten hun oevers treden
  • na extreem heftige regenbuien kan de riolering het water niet verwerken. Straten staan blank, kruipruimten stromen vol en het water stroomt zelfs over de drempels van huizen 
  • bouwkundige gebreken zorgen soms voor wateroverlast in of onder de woning, bijvoorbeeld door: een lekkend dak, een verstopte dakgoot, vocht in wanden en kapotte aansluitingen

Wateroverlast door nieuwe riolering

Een nieuwe riolering kan zorgen voor wateroverlast: oude lekke rioolbuizen kunnen onbedoeld en ongewenst als drainagesysteem fungeren, waarmee het grondwaterpeil (tijdelijk) wordt verlaagd. Een ‘schijnbaar’ voordeel (voor de perceeleigenaar) dat verdwijnt als er een nieuwe waterdicht riool wordt gelegd, waarna het grondwaterpeil zich herstelt.

Stinkend water

Kwalitatieve wateroverlast is stinkend water vanwege dikke sliblagen, omdat het met kroos is bedekt of omdat het met algen of zwerfafval is vervuild. Dit komt voor in singels, grachten en vijvers.

Naar boven