Waterloket

Bij het waterloket vindt u informatie over water in Capelle. Ook geeft u hier uw vragen, klachten of wensen door aan de gemeente.

Rotterdamse Samenwerking in de Afvalwaterketen (RoSA)

De Rotterdamse Samenwerking in de afvalwaterketen (RoSA) is een samenwerking tussen de drie Rotterdamse Waterschappen en de gemeenten Rotterdam en Capelle aan den IJssel. De achterliggende doelen van de samenwerking zijn kostenbesparing, kwaliteitsverbetering en vermindering van de kwetsbaarheid van de afvalwaterketen. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Rotterdam.

Waterloket onderwerpen

Foto's onderwerpen
Vissende kinderen

Wonen, werken en
recreëren

Oeverbank

Waterkwaliteit/ecologie

waterledies drijven op het water

Waterkwantiteit

Capelse straat staat onder water

Grondwater

Rioollozing op een sloot

Riolering

Filteren van water

Zuiveren van afvalwater

Bagerwerkzaamheden

Vergunningen

  • informatie volgt
Waterplanten in het water

Meer informatie

De informatie in dit Waterloket kwam tot stand in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

Naar boven