Waardenbuurt 2015

Waardenbuurt FotoIn de Waardenbuurt is de riolering in slechte staat en zijn er plaatselijk verzakkingen in de straat. Dit gaan we aanpakken. De voorbereiding hiervoor starten in 2014. We bekijken of we de inrichting van de buurt kunnen verbeteren in overleg met de bewoners. Tijdens de aanpak van de straat en riolering gaan we ook aan de slag met het groen, de straatverlichting, de speelplekken en de afvalcontainers. Op de kaart kunt u zien in welk gebied we aan het werk gaan.

Werkzaamheden

De volgende werkzaamheden gaan we in de Waardenbuurt uitvoeren:Waardenbuurt Foto

  • het riool vervangen door een ‘gescheiden stelsel’ voor afvalwater en hemelwater
  • straat (plaatselijk) ophogen / herstraten
  • bomen en beplanting opnieuw aanplanten
  • de verouderde openbare verlichting verwijderen en vervangen
  • drie speelplaatsen worden opgehoogd
  • ondergrondse afvalcontainers plaatsen

PlanningWaardenbuurt Foto

De planning is als volgt:

  • 2014 start voorbereiding
  • 2015 start uitvoering

Wanneer de voorbereidingen starten krijgen alle bewoners een informatiebrief. Tijdens de voorbereidingsfase is er voor de bewoners ook een informatie- en inloopavond. Uitnodigingen hiervoor worden te zijner tijd toegezonden.

Meer informatie

Uitgebreide informatie over de werkzaamheden en de voortgang van dit project kunt u lezen in de bewonersbrieven.

Waardenbuurt Foto

Naar boven