Verkeersvisie Slim reizen

Fietsverkeer: Twee fietsers met kinderen achterop in het Capelse verkeer

In de gemeente Capelle aan den IJssel neemt het verkeer toe. We werken hard om de bereikbaarheid op peil te houden. 

Gemeentelijk verkeerplan en vervoerplan

Om knelpunten in het verkeer op te lossen hebben we een gemeentelijk verkeers- en vervoerplan. Daarin staat hoe we de verkeersproblemen aanpakken en hoe we de leefbaarheid en veiligheid verbeteren. 

Verkeersvisie Slim reizen

Aan een afgewogen verkeer- en vervoerplan ligt een visie ten grondslag. Daarin staat hoe de toekomst eruit kan zien. In ons Visiedocument: Slim reizen (pdf,3,88 MB) komen de belangrijkste knelpunten én de mogelijke oplossingen aan bod. 

Plaatselijke en regionale verkeersproblemen

Veel verkeer in Capelle komt van buiten de gemeente. Daarom staan naast plaatselijke verkeersproblemen ook regionale ontwikkelingen in onze visie. Daarbij zijn alle vervoermiddelen in beeld: auto, openbaar vervoer, fietsen en lopen. Met aandacht voor de samenhang ertussen. Want waar ruimte voor auto’s ontbreekt, kan de fiets of het openbaar vervoer uitkomst bieden. Vaak is dat ook beter voor de leefbaarheid en de verkeersveiligheid. Slim reizen noemen we dat.

Doel verkeersbeleid

Het verkeersbeleid van Capelle is erop gericht een optimale balans te vinden tussen mobiliteit, leefbaarheid en veiligheid. Alleen op die manier ontstaan duurzame oplossingen.

Overstekende fieters op een gevaarlijk kruispunt met bewegende auto

Naar boven