Veiligheidsbeleid

In Capelle aan den IJssel woont, werkt en leeft u veilig. Dat is ons uitgangspunt. Veiligheid is iets dat we samen met Capellenaren, ondernemers en veiligheidspartners waarborgen.

Speerpunten veiligheidsbeleid

Onder de noemer Integrale Veiligheid werken we sinds 2003 samen met partners aan veiligheid. Voor 2015 tot 2018 is een nieuw integraal veiligheidsbeleid #capelleveilig (pdf, 802kb) opgesteld.

Met het veiligheidsbeleid wil de gemeente in de periode 2015-2018 drie hoofddoelstellingen realiseren:

  • Afname van het aantal geregistreerde misdrijven met 12%
  • Verhogen van de veiligheidsbeleving van de inwoner met 5%
  • Geen buurten meer met de score 'zeer ongunstig' voor de dimensie veiligheid in de Buurtindex is in 2018

Veiligheidsvelden

Nieuw in de veiligheidsaanpak is het werken met vier veiligheidsvelden:

  • veilige woon- en leefomgeving
  • jeugd en veiligheid
  • bedrijvigheid en veiligheid
  • integriteit en veiligheid

Lees het  integraal veiligheidsbeleid #capelleveilig (pdf, 802kb) voor de aparte aanpak van deze veiligheidsvelden.

Naar boven