Terrorismebestrijding

Regionale en landelijke terrorismebestrijders werken goed samen. Om deze samenwerking te verbeteren en te coördineren, is de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) benoemd. Op de website Nederland tegen terrorisme leest u op welke manier de rijksoverheid, bedrijven, scholen en gemeenten samenwerken tegen terrorisme. Ook u kunt een steentje bijdragen.

Crisisbeheersplan Capelle

Capelle heeft een gemeentelijke crisisbeheersingsplan(pdf, 917,61kb) opgesteld, waarin staat wat u moet doen als er sprake is van een terroristische actie op Capels grondgebied.

Contact

Voor meer informatie over het gemeentelijke crisisbeheersingsplan(pdf, 917,61kb) neemt u contact op met tel. 010 - 284 86 88.

Te downloaden:

Naar boven