Stadsvisie 2030

Stadsvisie 2030Capelle biedt, als relatief nieuwe stad, een aantrekkelijk woon- en leefmilieu. Dat willen we zo houden. Daarom moeten wij ons er goed van bewust zijn dat Capelle geen eiland is en dat de problemen die oudere steden ervaren ons ook kunnen bereiken. In 2000 werd de visie op de stad verwoord in ‘Capelle 2020’. Ruim tien jaar later hebben wij de inhoud van dit document tegen het licht gehouden en doorgetrokken naar het jaar 2030. De nieuwe visie ‘Sterk en verbindend, parkstad naast economische motor’ brengt de huidige ontwikkelingen in kaart en beschrijft de problemen en kansen die Capelle te wachten staan de komende twee decennia. Het geeft ook antwoord op de vraag welke koers wij willen varen. Zo kunnen we inspelen op komende ontwikkelingen.

Sterk en verbindend: Parkstad naast economische motor

De nieuwe stadsvisie, ook wel Stadsvisie 2030.pdf (2,82 MB) genoemd, is opgebouwd uit zeven hoofdstukken. Allereerst zetten we in twee hoofdstukken uiteen welke landelijke en lokale trends en ontwikkelingen er spelen. Vervolgens beschrijven we in vijf themahoofdstukken (Kwaliteit, Bouwen en Wonen, Samenleving, Economie en Werk, Verkeer en Vervoer en Bestuur en Organisatie) hoe Capelle er nu uit ziet en hoe wij Capelle zien in 2030. Ieder hoofdstuk sluiten we af met een ‘Hersenspinsel’: een verbeelding over hoe de wereld er eventueel ook uit zou kunnen komen te zien. Ze dienen enkel ter inspiratie.
 

Te downloaden:

Naar boven