Stadshart

Wij hebben de ambitie om van het stadshart een levendig en gezellig centrum te maken: de ‘huiskamer van Capelle aan den IJssel'. In de vele plannen voor het stadshart werken Wereldhave, de RET, de gemeente en andere partijen samen om deze ambitie te bereiken.

Wereldhave start begin 2016 met de vernieuwing van het middengebied van winkelcentrum De Koperwiek. Er komt onder meer een centraal binnenplein met horeca, speelgelegenheid en openbare toiletten. Ook wordt het winkelaanbod uitgebreid en komt er een 2-laags parkeerdek met circa 275 gratis parkeerplaatsen. Aan de kant van het Stadsplein gaat de RET vervolgens het metrostation vernieuwen en gaat Wereldhave het winkelcentrum uitbreiden. Zo komen er onder de metrobaan nieuwe winkels en horecagelegenheden direct aan het Stadsplein. Ten slotte gaat de gemeente het Stadsplein opnieuw inrichten nadat de Rabobank is verhuisd en het bankgebouw is gesloopt. De vernieuwingen zijn geen doel op zich, maar een middel om de levendigheid in het stadshart te vergroten.

Gastvrij

Het is belangrijk dat alle Capellenaren en bezoekers van buiten de gemeente het centrum gemakkelijk kunnen bereiken. Met de auto, de fiets, het openbaar vervoer en te voet. De gemeente gaat de bereikbaarheid aanzienlijk verbeteren door de wegen rond het centrum aan te passen, de kwaliteit van parkeerplaatsen te vergroten en parkeerplekken toe te voegen.

Suggesties en ideeën van bewoners en bezoekers

De gemeente, Wereldhave en de RET werken intensief samen aan de vernieuwing van het centrum, maar dit kunnen ze niet alleen. Ze maken hierbij gebruik van ideeën en suggesties van bewoners en centrumbezoekers. Op 21 april 2015 heeft een groot aantal bewoners ideeën ingebracht voor verbetering van het centrum. De resultaten van deze bijeenkomst zijn vastgelegd in een verslag (pdf, 2,3mb). Hiernaast hebben ook op andere momenten bewoners en bezoekers van het centrum meegedacht. Zo stonden op 18 juni 2015 de wethouders Dick van Sluis en Eric Faassen in een speciale kraam een dag op de markt. Ook hiervan is een sfeerverslag (pdf, 4,04mb) gemaakt. En voor de zomer van 2015 heeft het burgerpanel (pdf, 438kb)  haar mening gegeven over de sfeer en de bereikbaarheid van het centrum en de voorzieningen. Mede op basis van de inbreng van bewoners en bezoekers wordt op dit moment een gebiedspaspoort uitgewerkt met daarin de ambities en spelregels voor de vernieuwing van het Capelse centrum. Wilt u ook meedenken? Via de Facebookpagina Centraal Capelle houden we u op de hoogte en kunt u ideeën inbrengen.

Naar boven