Slotlaan

Huidige situatie Slotlaan

In de Slotlaan is de riolering in slechte staat en zijn er plaatselijk verzakkingen in de straat. Dit gaan we aanpakken. De voorbereiding hiervoor zijn opgestart. We bekijken of we de inrichting van de buurt kunnen verbeteren in overleg met de bewoners. Tijdens de aanpak van de straat en riolering gaan we ook aan de slag met het groen, de straatverlichting en diverse kunstwerken. Op de kaart kunt u zien in welk gebied we aan het werk gaan.

Werkzaamheden

De volgende werkzaamheden gaan we in de Slotlaan uitvoeren:

  • het riool vervangen
  • straat ophogen
  • bomen en beplanting opnieuw aanplanten
  • de verouderde openbare verlichting verwijderen en vervangen
  • onderhoudswerkzaamheden aan kunstwerken en vervangen van een brug

Ook de rotonde Slotlaan zal binnen dit project worden meegenomen en volledig heringericht worden.

Omleidingsroute buslijn 37

In fase 1 (27 maart t/m 31 mei) wordt de gehele rotonde afgesloten voor al het verkeer. Buslijn 37 rijdt daarom totdat de rotonde klaar is de volgende route: P.C. Boutenssingel – Slotlaan – Paulus Potterlaan – Jacob van Ruysdaelsingel v.v.

Planning

De planning is als volgt:

  • 2016 start voorbereiding
  • Eind 2016: verplanten bomen
  • Eind 2016 / begin 2017 vervanging gasleiding
  • Voorjaar 2017: start uitvoering

Alle bewoners hebben inmiddels een informatiebrief ontvangen. Tijdens de voorbereidingsfase zijn er voor de bewoners een informatie- en inloopavond georganiseerd. 

Het weggedeelte bij de metrohalte Slotlaan zal in een later stadium worden aangepakt. Dit omdat de metrohalte zelf een grondige verbouwing krijgt en dit geplaand staat voor 2018. Wanneer die werkzaamheden gereed zijn, zal ook dat deel van de Slotlaan opgeknapt worden.

Meer informatie

Uitgebreide informatie over de werkzaamheden, omleidingsroutes en de voortgang van dit project kunt u lezen in de bewonersbrieven. Voor meer informatie of vragen kunt ook contact opnemen met de projectleider dhr. Harlaar via e-mail: m.a.harlaar@capelleaandenijssel.nl.

Slotlaan

Naar boven