Schoonhouden riolering

Een verstopte riolering is heel vervelend. Voorbeelden hiervan zijn: overstromingen, stankoverlast en schade aan woningen. Om te voorkomen dat uw riolering dichtslibt met afval maakt de gemeente de rioolbuizen regelmatig schoon. Met behulp van een hogedrukspuitwagen kunnen we de rioolbuizen via rioolputten onder hoge druk reinigen.

Afvoerputten jaarlijks reinigen

In iedere straat liggen afvoerputten (straatkolken), waardoor het regenwater het riool instroomt. Capelle aan den IJssel heeft in totaal circa 33.000 van deze straatkolken. Elke kolk is uitgevoerd met een zandvang. We zuigen iedere afvoerput minstens een keer per jaar leeg en reinigen ze onder hoge druk met een kolkenzuiger. Zo zorgt de gemeente ervoor dat de riolen open blijven, waardoor al het regenwater goed kan wegstromen.

Inzet kolkenzuiger

Naast het reguliere onderhoud aan de riolering wordt de kolkenzuiger ingezet bij:

Verstoppingen

Als bewoners klachten hebben over een verstopte rioolhuisaansluiting, dan kan de kolkenzuiger in sommige gevallen de verstopping verhelpen. Als de rioolhuisaansluiting is uitgevoerd volgens gemeentelijke voorschriften, dan zit er in deze leiding, ter hoogte van de erfgrens, een ontstoppingsstuk. Een verstopte rioolhuisaansluiting kan vanaf dit ontstoppingsstuk meestal gereinigd worden. Onder bepaalde voorwaarden kan de gemeente dat voor u doen, mits de verstopping zich voordoet vanaf het ontstoppingsstuk richting het hoofdriool.

Gemalen en pompen

De kolkenzuiger wordt gebruikt bij het reinigen van de ruim 300 kleinere rioolpompinstallaties en van de negen grote rioolgemalen van Capelle.

Droogte

In perioden met langdurige droogte, is er extra werk voor de kolkenzuiger. Het voertuig wordt dan ingezet om bomen en planten in de gemeente van water te voorzien.

Meer informatie

Lees voor meer informatie de rioolfolder(pdf (512,06 KB) of neem voor meer informatie contact op via telefoonnummer 14 010 en vraag naar de rioolbeheerder.

Te downloaden:

Naar boven