Schollevaar

In het noordelijk gedeelte van de wijk Schollevaar heeft Capelle aan den IJssel een (stop)treinverbinding met Rotterdam en Utrecht.

Wijkensite

Veel van de dagelijkse wijkverrichtingen zijn te volgen via de bewonerssite van Schollevaar. Bezoek www.capelsewijken.nl voor deze en andere wijken in Capelle aan den IJssel.

Infrastructuur onoverzichtelijk

De wijk Schollevaar is slechts op enkele punten (aan de noord- en oostzijde) aangesloten op de hoofdontsluitingswegen. Markante bebouwing en duidelijke herkenningspunten ontbreken. Hierdoor is de infrastructuur van de wijk onoverzichtelijk. De spoorlijn Rotterdam-Gouda-Utrecht snijdt de wijk in tweeën.

Groen, waterpartijen, winkels en bedrijven

De wijk Schollevaar heeft veel groen en waterpartijen, deels verscholen achter woningen en wilde begroeiing. Bij station Schollevaar bevindt zich het winkelcentrum De Scholver. Daarnaast zijn er winkels gevestigd op het Maria Danneelserf. In Schollevaar-Oost is een supermarkt aanwezig. Op verschillende locaties zijn bedrijven gevestigd.

Dure huurwoningen

De wijk Schollevaar is eind jaren zeventig en begin jaren tachtig gebouwd. In deze tijd waren de bouwkosten en rentestand hoog. De koopwoningenmarkt was al ingestort. Zo’n 53% van de woningenvoorraad bestaat uit huurwoningen. In Schollevaar zijn de huren, in relatie tot de geboden kwaliteit, hoog. Dankzij de financieringsvorm dynamische kostprijs (DKP) hebben de huurwoningen een hoge financieringslast. Veel van de woningen hebben bouwfysische gebreken.

Schollevaar-Oost

De woningdichtheid in Schollevaar-Oost is hoog. Er zijn meer huurwoningen dan elders in Schollevaar en de wijk kent sociale problemen; de leefbaarheid in enkele straten staat zwaar onder druk. In combinatie met structurele leegstand is dit aanleiding tot de ontwikkeling van een plan van aanpak.

Naar boven