Schenkel

Rotterdam begrenst de wijk Schenkel in het westen en noorden, door de Kanaalweg in het oosten en door de ringvaart in het zuiden. De ’s-Gravenweg en omgeving beslaat het gebied tussen de ringvaart en de Abram van Rijkevorselweg van Rotterdam tot aan Nieuwerkerk aan den IJssel.

Wijkensite

Veel van de dagelijkse wijkverrichtingen zijn te volgen via de bewonerssite van Schenkel. Bezoek www.capelsewijken.nl voor deze en andere wijken in Capelle aan den IJssel.

Zuidelijke en noordelijke buurten

Binnen de wijk Schenkel maken we onderscheid tussen de zuidelijke buurten - Bermweg en omgeving, Bloemenbuurt en Florabuurt - en de noordelijke Molenbuurt.

Molenbuurt

Een jaren zeventig opzet van eilanden en woonerven kenmerken de Molenbuurt. In deze buurt staan uitsluitend koopwoningen.

Bermweg en ’s-Gravenweg

De wijk Schenkel bestaat uit verschillende woonmilieus. De buurten Bermweg en ’s-Gravenweg zijn voornamelijk opgebouwd uit lintbebouwing in verschillende stijlen en bouwjaren. Incidenteel zijn haaks op deze wegen straten of buurten ontstaan. De woningen langs de Bermweg en ’s-Gravenweg zijn overwegend (dure) koopwoningen. Langs de Ringvaart liggen enkele woonboten. In het gebied zijn ook een aantal historisch waardevol gebouwen en monumenten te vinden. De Bermweg en omgeving is minder overzichtelijk dan de ’s-Gravenweg.

Cultuurhistorische waarde

Het ’s-Gravenweggebied is in ecologisch en cultuurhistorisch opzicht waardevol. De cultuurhistorische waarde van dit gebied wordt verminderd door bebouwing en de aanleg van een golfbaan.

Bloemenbuurt

De Bloemenbuurt is gebouwd in de jaren zeventig en bestaat uit kleine eengezinswoningen en portiekwoningen. De huurwoningen in deze buurt zijn eigendom van Woningpartners. Op het Meidoornveld vervangen eengezinswoningen portiekwoningen in de koop- en de huursector. Gezien de woontechnische kwaliteit van de woningen is het waarschijnlijk, dat het in deze buurt niet bij herstructurering van het Meidoornveld blijft.

Florabuurt

De Florabuurt bestaat uitsluitend uit midden- en hoogbouwhuurwoningen. Slechts een deel van deze woningen is eigendom van Woningpartners. In deze buurt zijn woningen van Woningstichting De Samenwerking verkocht aan een belegger die de woningen (op termijn) verkoopt. Mede gezien de woningverkoop en de versnipperde eigendomssituatie die kan ontstaan, is monitoring van de ontwikkelingen in deze buurt wenselijk. De bevolking in deze buurt is vergrijsd. De buurt ligt naast metrostation Schenkel, waardoor voorzieningen goed bereikbaar zijn.

Verkeersproblemen

De verkeersontsluiting van de regionale voorzieningen in de wijk Schenkel, het IJsselland ziekenhuis en specialist in psychiatrie Bavo Europoort, is niet optimaal en veroorzaakt verkeersproblemen in de wijk.

Winkelcentra

Langs de Bermweg en de Kanaalweg (Capelseweg) bevinden zich winkels en bedrijven. Het winkelcentrum De Luifel is uitgebreid met een nieuwe vestiging voor de supermarkt en in Winkelcentrum De Wingerd wordt de supermarkt uitgebreid.

Recreatiemogelijkheden

In Schenkel zijn verschillende recreatiemogelijkheden, waaronder het Sportpark Schenkel, de vijver en enkele speelplaatsen. Daarnaast is het Schollebos binnen enkele minuten bereikbaar.

Naar boven