Ruimtelijke plannen

De door de gemeente Capelle aan den IJssel genomen ruimtelijke besluiten zijn te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Overzichtskaart ruimtelijke plannen: hoe werkt het?

Op de overzichtskaart van de gemeente zijn de gebieden van de ruimtelijke besluiten weergegeven. Ook worden tabbladen (bestemmingsplannen, structuurvisies, algemene regels van overheden) getoond, waarop u kunt klikken als u algemene regels van overheden als Rijk of Provincie in wilt zien.

Inzoomen

Door in te zoomen op een gebied raadpleegt u het betreffende ruimtelijke besluit (meestal een bestemmingsplan). Het gaat dan om de verbeelding, de toelichting en de planregels van het betreffende bestemmingsplan. Rechtsonderaan de bladzijde van het geopende ruimtelijke besluit ziet u ook of er nog andere ruimtelijke besluiten gelden.

Zoeken

U kunt ook het betreffende adres invullen in de zoekfunctie aan de linkerzijde van de website. Dan wordt het voor dit adres geldende bestemmingsplan of ruimtelijke besluit getoond. Rechtsonderaan de bladzijde van het geopende ruimtelijke besluit ziet u of er nog andere ruimtelijke besluiten gelden.

Soorten ruimtelijke besluiten 

Op www.ruimtelijkeplannen.nl vindt u de volgende ruimtelijke besluiten:

Bestemmingsplan

In een bestemmingsplan staat wat de bestemming is van een bepaald stuk grond, bijvoorbeeld woningbouw, industrie, recreatie, kantoren en horeca. Dit plan geldt voor iedereen: burgers, bedrijven én de gemeente zelf. Lees meer informatie op de pagina Wat is een bestemmingsplan. Als u een huis wilt kopen of verbouwen, raden we u aan het bestemmingsplan in te kijken. U ziet dan bijvoorbeeld of u uw woning kunt uitbreiden en wat er in de directe omgeving van de door u aan te kopen woning zou kunnen gebeuren.

Postzegelbestemmingsplan

Als een ontwikkeling niet binnen een geldend bestemmingsplan past, kan er een bestemmingsplan voor een klein gebied worden opgesteld. Dit noemen we een ‘postzegelbestemmingsplan’. Hierin worden dezelfde rechten en plichten geregeld als in een gewoon bestemmingsplan. Meer hierover vindt u op de pagina Postzegelbestemmingsplannen.

Naar boven