Rivierweg-Noord 2016

In de Rivierweg-Noord is de riolering in slechte staat en zijn er verzakkingen en schade aan het asfalt. Dit gaan we aanpakken. De voorbereiding hiervoor starten in 2016. We bekijken of we de inrichting van de weg kunnen verbeteren. Tijdens de aanpak van de straat en riolering gaan we ook aan de slag met het groen, de straatverlichting en de verkeerslichten. Op de kaart <foto> [P.R.1] kunt u zien in welk gebied we aan het werk gaan.

Werkzaamheden

De volgende werkzaamheden gaan we in de Rivierweg-Noord uitvoeren:

  • het riool vervangen
  • straat ophogen / herstraten
  • bomen en beplanting opnieuw aanplanten
  • de verouderde openbare verlichting verwijderen en vervangen

De werkzaamheden worden geïntegreerd binnen de gehele ontwikkeling van het centrum.

Planning

De planning is als volgt:

  • 2016 start voorbereiding
  • 2016/2017 start uitvoering

Wanneer de voorbereidingen starten krijgen alle bewoners een informatiebrief. Tijdens de voorbereidingsfase is er voor de bewoners ook een informatie- en inloopavond. Uitnodigingen hiervoor worden te zijner tijd toegezonden.

Meer informatie

Uitgebreide informatie over de werkzaamheden en de voortgang van dit project kunt u lezen in de bewonersbrieven.

Naar boven