Risicokaart Capelle

Wat is de risicokaart?

De Capelse risicokaart geeft aan waar in de gemeente risicovolle activiteiten plaatsvinden die incidenten kunnen veroorzaken. De kans dat er in Capelle aan den IJssel incidenten gebeuren is erg klein, maar de effecten ervan kunnen groot zijn.

Drie risicokaarten in Capelle

Capelle heeft de risicokaart gesplitst in drie kaarten:

  • Een risicokaart met een overzicht van risicohoudende bedrijven en transportactiviteiten binnen de gemeente
  • Een risicokaart met een overzicht van de hoogteligging van een woongebied bij een overstroming
  • Een risicokaart die kwetsbare objecten (gebouwen met een groot risico op slachtoffers bij een incident) aangeeft

Activiteiten staan op de risicokaart als:

  • ze benoemd zijn als gevaarlijke activiteiten die incidenten kunnen veroorzaken
  • er door ongevallen veel slachtoffers kunnen vallen of ongevallen effect kunnen hebben op een gebied met een straal van tenminste 100 meter
  • grootschalig optreden van hulpverleningsdiensten is vereist

Nut risicokaart voor u

U kunt op de risicokaart snel en makkelijk zien of er in uw buurt risico’s zijn. De risicoinventarisatie die in het crisisbeheersplan wordt opgenomen is vollediger. Wilt u weten wat u zelf moet doen als de sirenes afgaan bij een ramp of zwaar ongeval? Lees dan de pagina Rampenbestrijding of onze gemeentegids.

Nut risicokaart hulpverleningsdiensten en gemeente

Hulpverleningsdiensten en de gemeente gebruiken de risicokaart bij het voorbereiden van de rampenbestrijding. Voor de grootste incidenten stelt de gemeente een rampbestrijdingsplan op. Hierin staat wat er kan gebeuren, wat de gevolgen kunnen zijn en hoe die gevolgen zo snel mogelijk bestrijd kunnen worden. Ook gebruiken de hulpverleningsdiensten en het college van burgemeester en wethouders de risicokaart bij het oefenen op het bestrijden van de incidenten. De risicoinventarisatie en de risicokaart zijn opgenomen in het crisisbeheersplan van de gemeente. De risicokaart wordt tenminste eenmaal per jaar op actualiteit gecontroleerd en eventueel bijgesteld.

Provinciale risicokaart

De provinciale risicokaart van Zuid-Holland bekijkt u online op de website zuid-holland.nl. Deze kaart geeft ook de risico’s in Capelle weer.

Overstromingsrisico

De provinciale risicokaart toont het gevolg van een mogelijke overstroming vanuit zee en de grote rivieren. De risicokaart laat zien welke gebieden onder water kunnen komen te staan wanneer dijken, duinen of dammen bezwijken. De schaalverdeling (variërend van '0-20' cm tot 'meer dan 5 meter') geeft aan hoe hoog het water in het ergste geval komt te staan. Per plaats geeft de kaart de slechtst mogelijke situatie weer.

De resultaten zijn algemeen geldig voor Capelle. De wijken ’s-Gravenland, Capelle-West en Kralingse Veer vormen bij een mogelijke dijkdoorbraak een bijzonder, maar klein risico. Voor deze wijken is een aanvullende Bewaarkaart(pdf, 319,61kb) gemaakt.

Totstandkoming risicokaart

De risicokaart is gebaseerd op een gemeentelijke risicoinventarisatie. Deze risicoinventarisatie is gedaan op basis van de systematiek uit de Leidraad Maatramp van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Vragen, suggesties en opmerkingen

Stuur uw vragen, verbeteringen, suggesties en opmerkingen over deze risicokaart naar de coördinator rampenbestrijding van de gemeente Capelle aan den IJssel:
Dhr. F.E. van Boven
tel. 010 - 284 84 14
f.e.van.boven@capelleaandenijssel.nl

Te downloaden:

Naar boven