Riolering

Pas bij extreem heftige regenbuien blijkt hoe belangrijk goede riolering is. In Capelle aan den IJssel ligt er in de grond meer dan 250 kilometer gemeenteriool. Dit enorme buizenstelsel zorgt voor de opvang en afvoer van het afval- en regenwater.

Wat mag niet in het riool terechtkomen?

Wat u beslist niet in de gootsteen, wc of straatput mag gooien:

 • maandverband, inlegkruisjes, tampons, luiers en de plakstrips daarvan
 • textiel, swifferdoekjes en wattenproducten
 • etensresten, koffie- en theeprut
 • pleisters, verbandmiddelen en condooms
 • kattenbakkorrels
 • slaolie, jus en frituur- en braadvet
 • resten motor- en kruipolie
 • petroleum, peut, terpentine, thinner
 • ammoniak, chloor, vlekkenwater
 • lijm- en verfresten (ook niet op waterbasis!)
 • bestrijdingsmiddelen
 • medicijnen
 • fotochemicaliën, zinkhoudend afval

Dit soort afval kan schade aan de riolering en/of pompen veroorzaken en is belastend en schadelijk voor de goede werking van de afvalwaterzuiveringsinstallaties (awzi’s) Het verwijderen van dit soort afval betekent bovendien extra werk en kosten voor de awzi’s. Vast afval hoort in de afvalbak.

Meer informatie

Lees voor meer informatie:

Rioolhuisaansluitingen eigendom particulier/bedrijf

Alle woningen en bedrijfspanden zijn via rioolhuisaansluitingen op de gemeentelijke riolering aangesloten. Deze aansluitingen zijn vanaf de woning/het bedrijf tot en met de aansluiting op het gemeenteriool eigendom van de perceeleigenaar.

Beheer hoofdriool

De gemeente beheert het hoofdriool in de openbare ruimte. Dit is inclusief de rioolgemalen en de meeste persleidingen. Onder beheer van het hoofdriool verstaat de gemeente:

 • inspectie
 • reiniging
 • renovatie
 • vervanging van riool, gemalen en persleidingen

Soorten rioolstelsels

Er liggen in Capelle aan den IJssel verschillende soorten rioolstelsels:

Vrijverval riool

Bij een vrijverval riool voeren we het water af door zwaartekracht. Dat wil zeggen dat het afstroomt van hoog naar laag, waarbij het rioolgemaal het laagste punt is. Het vrijverval riool kent drie soorten stelsels.

 • Een gemengd stelsel
  Een rioolstelsel dat het regen- en (huishoudelijk) afvalwater door één leidingstelsel opvangt en afvoert. Vervolgens wordt het met regenwater vermengde afvalwater via een rioolgemaal en persleiding afgevoerd naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie (awzi), waar het wordt gezuiverd en vervolgens geloosd in oppervlaktewater (rivier).
 • Een gescheiden stelsel
  Een rioolstelsel dat afvalwater, exclusief neerslag, door een leidingstelsel transporteert naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie. De neerslag wordt door een afzonderlijk leidingstelsel rechtstreeks naar oppervlaktewater afgevoerd.
 • Een verbeterd gescheiden stelsel
  Een rioolstelsel dat het regen- en afvalwater gescheiden afvoert. Beide systemen (schoon- en vuilwater) zijn op een aantal plaatsen met elkaar gekoppeld, terwijl er op de uitstroompunten naar het oppervlaktewater overstortmuren zijn aangebracht. Bij regenval zal het eerste regenwater, dat het meest vervuild is met straatvuil, of bij geringe buien ál het regenwater, in het vuilwatersysteem terechtkomen en samen met het (huishoudelijk) afvalwater worden afgevoerd naar de afvalwaterzuiveringsinstallaties (awzi’s). Bij stevigere buien, waarbij meer water valt dan het stelsel aankan, gaat het latere relatief ‘schonere’ regenwater, via de overstort, rechtstreeks naar het oppervlaktewater. Bij dit stelsel wordt ongeveer 70% van al het regenwater naar de awzi afgevoerd.

Drukriool

Een drukriool voert (huishoudelijk) afvalwater met behulp van pompen en persleidingen af naar een locatie waar het wordt geloosd op het gemeentelijke rioolstelsel. Regenwater mag niet op de drukriolering zijn aangesloten, maar gaat apart naar het oppervlaktewater.

Te downloaden:

Naar boven