Redebuurt 2015

Rendebuurt FotoIn de Redebuurt is de riolering in slechte staat en zijn er plaatselijk verzakkingen in de straat. Dit gaan we aanpakken. De voorbereiding hiervoor starten in 2015. We bekijken of we de inrichting van de buurt kunnen verbeteren in overleg met de bewoners. Tijdens de aanpak van de straat en riolering gaan we ook aan de slag met het groen, speelplaatsen, brug en de straatverlichting. Op de kaart kunt u zien in welk gebied we aan het werk gaan.

Werkzaamheden

De volgende werkzaamheden gaan we in de Redebuurt uitvoeren:

  • het riool vervangen
  • aanleg van drainage
  • straat (plaatselijk) ophogen / herstraten
  • bomen en beplanting opnieuw aanplanten
  • de verouderde openbare verlichting verwijderen en vervangen
  • 1 speelplaats wordt vervangen, 2 speelplaatsen worden verwijderd en 1 speelplaats wordt opgehoogd
  • Vervangen van voetgangersbruggen

Planning

De planning is als volgt:

  • 2015 start voorbereiding
  • 2e helft 2016 start vervanging gasleidingen door Stedin
  • 1e kwartaal 2017 start uitvoering

Toen de voorbereidingen opgestart werden, hebben alle bewoners een informatiebrief ontvangen. Tijdens de voorbereidingsfase is er voor de bewoners ook een informatie- en inloopavond georganiseerd.

Meer informatie

Uitgebreide informatie over de werkzaamheden en de voortgang van dit project kunt u lezen in de bewonersbrieven.

Rendebuurt Plattegrond

Naar boven