Reacties en ideeën Centraal Capelle

We maken graag gebruik van de ideeën en initi­atieven in de samenleving. Daarom voerden we de afgelopen periode gesprekken met inwoners, maatschappelijke partners en ondernemers. De ideeën gebruiken we in de uitwerking van de gebiedsvisie en de gebiedspaspoorten.

Hieronder enkele sfeerverslagen van diverse bijeenkomsten. Voor de volledigheid zijn ook verslagen van de thema-avonden van de Raad toegevoegd.

Bewoners

Makelaars

Ondernemers

Gemeenteraad

Verslagen op datum

Hieronder vindt u alle verslagen op datum, nieuwste verslag bovenaan.

Naar boven