Parkeerbeleid 2015

De gemeente Capelle aan den IJssel heeft nieuwe spelregels opgesteld omtrent het parkeren in onze stad. De vorige Parkeernota was al meer dan 20 jaar oud en bood daardoor niet meer de flexibiliteit die in deze tijd gewenst is. Het nieuwe Parkeerbeleid 2015 staat nu open voor inspraak en dat betekent dat wij graag met u in gesprek gaan over het parkeren in de Capelle aan den IJssel.

Wanneer: 15 oktober 2015 om 19:30 uur
Waar: gemeentehuis Capelle aan den IJssel – Rivierweg 111

De afgelopen maanden hebben wij verschillende sessies met buurtbewoners georganiseerd en telefonische enquêtes gehouden in een aantal bedrijventerreinen. Hierbij hebben we parkeerproblemen geïnventariseerd en naar oplossingen gezocht. Deze hebben wij uitgewerkt en gebruikt als praktische voorbeelden voor het nieuwe beleid.

Slotbijeenkomst 15 oktober

Tijdens de slotbijeenkomst op 15 oktober willen wij iedereen de mogelijkheid geven zijn mening te geven over het nieuwe parkeerbeleid in Capelle aan den IJssel. Tevens zullen wij alle betrokkenen uit de eerdere sessies en enquêtes onze bevindingen terugkoppelen. Hebben wij de inbreng van bewoners en bedrijven goed verwerkt? Kortom, het wordt een interactieve avond.

Inspraak

Deze bijeenkomst maakt onderdeel uit van de inspraakprocedure. U heeft tot en met 28 oktober 2015 de tijd om te reageren (per brief of per email) op het concept Parkeerbeleid 2015, concept Uitvoeringsagenda Parkeren 2015 – 2018 en het concept Parkeernormen 2015. Wilt u op de bijeenkomst zelf een reactie achterlaten dan kan dat door het invullen van ons inspraakformulier. Onze reactie op uw inbreng kunt u in de week na 17 november verwachten.

Postadres:
Gemeente Capelle aan den IJssel, Postbus 70, 2900 AB  Capelle aan den IJssel

Mailadres:
j.rasing@capelleaandenijssel.nl

Vervolg

De uitkomsten van de sessies van de afgelopen maanden zijn vertaald naar maatregelen (hoofdstuk 5.5 van het concept Parkeerbeleid 2015). Deze maatregelen zijn als acties opgenomen in de Uitvoeringsagenda Parkeren 2015. Deze agenda wordt in december door de gemeenteraad, tegelijkertijd met het parkeerbeleidsplan en de nota parkeernormen, vastgesteld. Bij ongewijzigde vaststelling is het de verwachting dat in het eerste kwartaal van 2016 de eerste acties worden uitgevoerd.

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met dhr. Rasing, tel. 010 2848717, j.rasing@capelleaandenijssel.nl. Bent u van plan de slotbijeenkomst te bezoeken dan is het voor ons fijn als u zich van te voren via dit mailadres aanmeldt.

Verder lezen

De conceptstukken over het parkeerbeleid, de uitvoeringsagenda en parkeernormen kunt u hieronder vinden als PDF-documenten.

Naar boven