Oostgaarde

De wijk Oostgaarde wordt in het noorden begrensd door de Abram van Rijkevorselweg, in het zuiden door de Hollandse IJssel, in het westen door de Couwenhoekseweg en in het oosten door het Hitland.

Wijkensite

Veel van de dagelijkse wijkverrichtingen zijn te volgen via de bewonerssite van Oostgaarde. Bezoek www.capelsewijken.nl voor informatie over deze en andere wijken in Capelle.

Buurten in Oostgaarde afzonderlijke eilanden

De buurten in Oostgaarde zijn afzonderlijke eilanden, elk met een eigen karakter. De ontsluiting van deze ‘eilanden’ voor fiets- en autoverkeer is vaak onduidelijk, mede door de inrichting van het openbaar groen in de wijk.

Extra aandacht drie buurten

68% van de woningvoorraad in Oostgaarde bestaat uit huurwoningen. In Oostgaarde zijn er drie buurten die aandacht vragen gezien de ontwikkelingen in de buurt en de kwaliteit van de woningvoorraad:

Hoeken

De woningen in Hoeken zijn ruim opgezet met een galerij en liftontsluiting. Kwalitatief zijn deze woningen goed, maar de massaliteit van het complex is niet bevorderlijk voor de leefbaarheid. De Hoekenbuurt bestaat uit bereikbare huurwoningen. In deze buurt wonen veel mensen met een zwakke sociaal-economische positie en er doen zich steeds groter wordende problemen op het gebied van de leefbaarheid voor. Onder meer het gedrag van een deel van de bewoners veroorzaakt deze problemen. Veel van haar bewoners ervaren de buurt als onveilig.

De Bergen

De Bergen is een buurt in Oostgaarde met een vrij massaal karakter en een bijzondere architectonische vormgeving. In deze buurt voeren we aanpassingen uit aan de entrees en de woonomgeving, om de leefbaarheid en de veiligheid in de buurt te vergroten. Daarnaast renoveren we de woningen. Na de renovatie worden een aantal woningen verkocht en vinden er aanpassingen in de huur plaats. Dit pakket van maatregelen moet voldoende zijn om de leefbaarheid en veiligheid in de buurt te verbeteren en om de woningmarktpositie van de buurt te waarborgen.

Diepenbuurt

De derde buurt die aandacht vraagt in Oostgaarde is de Diepenbuurt. Deze buurt heeft een bijzondere architectonische vormgeving. Met name de woningen die onderdeel uitmaken van het geheel rondom winkelcentrum de Terp. Het betreft woningen met meerdere ingangen op verschillende niveaus, woningen met voordeuren in de parkeergarage en splitlevel-woningen verdeeld over meerdere woonlagen. Ondanks de ligging aan het eindpunt van de metro en de aanwezigheid van het winkelcentrum, zijn deze woningen niet populair. Het winkelcentrum zelf gaat achteruit en bewoners en bezoekers ervaren de parkeergarage als onveilig.

Overige buurten

De overige buurten in Oostgaarde geven op dit moment weinig aanleiding tot ingrijpen wat betreft leefbaarheid en kwaliteit van de woningvoorraad. Incidenteel zijn er complexen die qua (woontechnische) kwaliteit aanleiding kunnen geven tot ingrijpen.

Pluspunten Oostgaarde

Oostgaarde grenst aan het recreatiegebied Hitland en het Schollebos ligt op fietsafstand. In de wijk zelf is een sportpark, tennispark en een sporthal.

Naar boven