Onderzoek

Heeft u van ons een uitnodiging ontvangen om mee te doen aan het onderzoek over Veiligheidsbeleving? Vul de Vragenlijst veiligheidsbeleving in uw buurt in.

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten. Uw antwoorden worden volledig anoniem verwerkt en zullen op geen enkele wijze naar u herleidbaar zijn.

Vragen

Heeft u vragen? Neem dan contact op met onderzoeker Remco Spithoven via telefoonnummer 06-38060703 of e-mailadres r.spithoven@vu.nl.

Onderzoek

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Remco Spithoven (onderzoeker Vrije Universiteit Amsterdam en Hogeschool Utrecht) en Margriet Heinen (student Hogeschool Utrecht).

Naar boven