Milieu en groen

Op onderstaande pagina’s vind u de belangrijkste milieu- en groenonderwerpen binnen onze gemeente:

Energieloket stadsregio Rotterdam

Ga naar het digitaal energieloket van Stadsregio Rotterdam voor informatie over energiebesparing in uw huis, een handig overzicht van energiebesparende maatregelen aan de woning, een subsidiewijzer en bedrijven uit de regio die maatregelen kunnen uitvoeren.

Het energieloket is een samenwerkingsproject van de regiogemeenten ten behoeve van de Regionale Klimaatagenda stadsregio Rotterdam.

Naar boven