Meedoen met Groen

Hoe levert u een bijdrage aan een mooier en groener Capelle? Onze gemeente is al groen, maar u kunt als bewoner of ondernemer meehelpen om het groene karakter te versterken. Dit doet u bijvoorbeeld door een stukje groen te adopteren, meer groen aan te bieden op uw kavel of door uw tuin te vergroten. De gemeente helpt u hierbij. De geadopteerde plek blijft voor iedereen toegankelijk.

Hieronder vindt u een overzicht van de mogelijkheden:

Meedoen met groen

Foto's Onderwerpen

Subsidie groen daken en gevels

Wilt u een groen dak of een groene gevel aanleggen op uw huis of bedrijfspand? Dan kunt u hiervoor subsidie aanvragen.

 Voorbeeld te adopteren groenstrook

Adoptie groenstroken

Heeft u in uw buurt een groenstrook die u graag samen met minimaal twee buren wilt onderhouden? Vraag dan een groenstrook ter adoptie aan.

 Voorbeeld van een geveltuin

Geveltuinen

Heeft u een woning, gelegen aan de straat, maar geen voortuin? Wilt u meer fleur voor de deur? Dan kunt u gebruik maken van de mogelijkheid om een geveltuintje aan te leggen.

 Voorbeeld van een aan te kopen of te huren stuk openbaar groen

Aankoop- of huur openbaar groen

Wilt u grond van de gemeente kopen of huren? Dan kunt u hiervoor digitaal een aanvraag indienen.

Groenvisie

Groen wordt steeds vaker genoemd als het gaat om kwaliteit van wonen, werken en leven. De Groenvisie 2011(pdf, 13,23mb) laat zien hoe onze gemeente er op het gebied van het groen voor staat en geeft een antwoord op de vraag: hoe zorgen we ervoor dat de groene kwaliteit blijft, zich ontwikkelt en sterker wordt?

Natuurkansenkaart

De Natuurkansenkaart (pdf, 8,09 Mb) is een toekomstvisie voor de realisatie en behoud van samenhangende natuur binnen de gemeente, met nauwe relaties met het omringende landschap. De Natuurkansenkaart nodigt uit om natuur in te passen binnen het gemeentelijk grondgebied. En daar zijn kansen voor: onder meer ruimtelijke ontwikkelingen, ophoogprojecten, aanpassing van beheer van de openbare ruimte en aanpassingen van het watersysteem. Ook particulieren, bedrijven en verenigingen kunnen (op eigen terrein) een bijdrage leveren.

Te downloaden:

Naar boven