Landelijk Capelle

Landelijk Capelle is het gebied tussen de Abram van Rijckevorselweg en de Bermweg, de Prins Alexanderlaan en Klaas Klinkertweg. Dit gebied bestaat voor een groot deel uit het historisch slagenlandschap en is één van de meest gewaardeerde woon- en recreatiegebieden in Capelle aan den IJssel. Bovendien is Landelijk Capelle rijk aan cultuurhistorie, recreatiemogelijkheden en bedrijvigheid.

De afgelopen maanden heeft de gemeente gesprekken gevoerd met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties over de kwaliteiten van dit gebied en ideeën om die te versterken. Dit heeft geleid tot een document dat de toekomstige koers van dit gebied beschrijft. Dit “koersdocument” is op 19 december 2016 unaniem door de gemeenteraad aangenomen. Concreet betekent dit dat de koers verder uitgewerkt kan worden en we de definitieve ambities gaan beschrijven in de “Gebiedsvisie Landelijk Capelle”.

Gebied Landelijk Capelle
Landelijk Capelle is het gebied tussen de Abram van Rijckevorselweg en de Bermweg, de Prins Alexanderlaan en Klaas Klinkertweg

Ontwikkellocaties

Er zijn in het gebied verschillende locaties waar op termijn een ontwikkeling kan plaatsvinden. Dit zijn ’s-Gravenweteringpark, Oeverrijk en Capelseweg/Bermweg.’s-Gravenweteringpark komt eind 2016 volledig beschikbaar, omdat dan het IJsselcollege verhuist naar de Alkenlaan. Voor deze locaties wordt een zogenoemd gebiedspaspoort opgesteld. In deze paspoorten schrijven wij de ambities en spelregels voor de deze locatie, om hiermee de markt uit te nodigen de locatie te gaan ontwikkelen.

Ontwikkellocatie 1Ontwikkellocatie 2

De koers voor de gebiedsvisie

Op basis van de opmerkingen en suggesties is een koersdocument opgesteld met een beschrijving van de richting die we in de definitieve gebiedsvisie willen uitwerken. Het koersdocument beschrijft onderstaande vijf opdrachten.

 1. Laat meer Capellenaren genieten van natuur en historie
 2. Zet in op fietsvriendelijke en veilige wegen in het landelijke gebied
 3. Werk samen aan een aantrekkelijke entree
 4. Versterk het bijzondere karakter van winkelgebied Bermweg
 5. Ontwikkel de locaties als toegangspoorten naar landschap en historie

De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 19 december 2016 besloten dat zij dit een goede koers vinden, die verder met de bewoners en ondernemers uitgewerkt mag worden. Het koersdocument kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Gebiedspaspoorten

Voor de locaties Oeverrijk, ’s-Gravenweteringpark en Capelseweg/Bermweg wordt de koers samen met de omwonenden uitgewerkt in zogenoemde gebiedspaspoorten. In een gebiedspaspoort worden de ambities en spelregels voor de toekomstige ontwikkeling beschreven.

Voor Oeverrijk is de koers vastgesteld om het gebied met circa 30 woningen, behoud van het landschap en de toevoeging van fiets- en wandelpaden tot een aantrekkelijk en sociaal veilig gebied te maken.

De vastgestelde koers voor locatie ’s-Gravenweteringpark is de realisatie van een kleinschalig gevarieerd woonmilieu van circa 60 woningen in het groene landschap, zoveel mogelijk geconcentreerd op de huidige locatie van het IJsselcollege. We maken het slagenlandschap vanaf de Kanaalweg beter zichtbaar en geven een impuls aan de uitstraling van deze weg.

Voor de ontwikkellocatie op de hoek Capelseweg/Bermweg – gedeeltelijk in eigendom van de gemeente – is de koers vastgesteld voor een gevarieerd kleinschalig woningaanbod van 3 à 4 lagen hoog dat een goede bijdrage levert aan een betere uitstraling van het kruispunt.

Planning

De komende periode vinden vervolggesprekken met bewoners en ondernemers plaats om de ambities concreter uit te werken. Voor de zomervakantie 2017 is naar verwachting een conceptversie van de gebiedsvisie gereed. Daarna wordt de gebiedsvisie  ter inzage gelegd, zodat iedereen kan reageren op de concept-plannen. Naar verwachting worden de gebiedsvisie en de gebiedspaspoorten eind 2017 vastgesteld door de gemeenteraad. Daarna worden de plannen uitgevoerd.

Denk mee!

Net als bij de plannen voor het Capelse centrumgebied kunnen Capellenaren actief meedenken over de toekomst van Landelijk Capelle. Dit kan bijvoorbeeld tijdens de verschillende bijeenkomsten en evenementen die de organiseert. Wilt u meedenken en/of heeft u een leuk idee voor de ontwikkellocaties in dit gebied? Deel deze dan met ons via de Facebookpagina Landelijk Capelle en/of stuur een e-mail naar landelijkcapelle@capelleaandenijssel.nl.

Nieuwe bijeenkomsten en evenementen

 • 13 maart 2017: Bijeenkomst gebiedspaspoort Capelseweg/Bermweg
 • 16 maart 2017: Bijeenkomst gebiedspaspoort ’s-Gravenweteringpark
 • 21 maart 2017: Bijeenkomst gebiedspaspoort Oeverrijk

Reeds georganiseerde bijeenkomsten en evenementen

 • 10 maart 2016: Bijeenkomst met (recreatieve) organisaties in het gebied
 • 30 maart 2016: Bijeenkomst met omwonenden, ondernemers en organisaties
 • 7 april 2016: Bijeenkomst met ondernemers
 • 29 mei 2016: Dag van het Park
 • 4 juni 2016: Fietstocht door Landelijk Capelle
 • 7 juni 2016: Bijeenkomst met omwonenden, ondernemers en organisaties
 • 30 juni 2016: Bijeenkomst met ontwikkelaars
 • 27 augustus 2016: Braderie Schenkel
 • 1 september 2016: Dag op de weekmarkt
 • 1 september 2016: Bijeenkomst gebiedspaspoort ‘s-Gravenweteringpark
 • 8 september 2016: Bijeenkomst gebiedspaspoort Oeverrijk
 • 27 september 2016: Vervolgbijeenkomst met (recreatieve) organisaties in het gebied
 • 12 oktober 2016: Bijeenkomst met omwonenden, ondernemers en organisaties
 • 24 januari 2017: Bijeenkomst met omwonenden Capelseweg/Bermweg
 • 26 januari 2017: Bijeenkomst ondernemers Kanaalweg
 • 30 januari 2017: Bijeenkomst met omwonenden ’s-Gravenweteringpark
 • 7 februari 2017: Bijeenkomst met omwonenden Oeverrijk

In juni 2016 is een peiling van het burgerpanel uitgevoerd. De panelleden zijn gevraagd naar de aandachtspunten en ideeën voor de versterking van de kwaliteiten van het ‘s-Gravenweggebied: de Gebiedsvisie Landelijk Capelle. Het eindrapport met de uitkomsten kunt u onderaan deze pagina downloaden. 

Op zoek naar aansprekende verhalen!

Voor de gebiedsvisie zijn we op zoek naar verhalen die de kwaliteiten van het gebied beschrijven vanuit verschillende invalshoeken (wonen, historie, economie, recreatie enzovoorts). Heeft u een verhaal die u met ons wilt delen? Neem dan contact op via landelijkcapelle@capelleaandenijssel.nl

Te downloaden:

Naar boven