Landelijk Capelle

Landelijk Capelle is het gebied tussen de Abram van Rijckevorselweg en de Bermweg, de Prins Alexanderlaan en Klaas Klinkertweg. Dit gebied bestaat voor een groot deel uit het historisch slagenlandschap, en is rijk aan cultuurhistorie, recreatiemogelijkheden en bedrijvigheid.

Er zijn in het gebied verschillende locaties waar op termijn een ontwikkeling kan plaatsvinden. Dit zijn ’s-Gravenweteringpark, Oeverrijk en Capelseweg/Bermweg. Een zogenoemd gebiedspaspoort beschrijft de ambities en spelregels voor de (her)ontwikkeling van deze locaties, om hiermee de markt uit te nodigen de locatie te gaan ontwikkelen.

Gebied Landelijk Capelle
Landelijk Capelle is het gebied tussen de Abram van Rijckevorselweg en de Bermweg, de Prins Alexanderlaan en Klaas Klinkertweg

Koers uitgewerkt in concept gebiedsvisie en gebidspaspoorten

In het afgelopen jaar is samen met bewoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers gewerkt aan een toekomstvisie voor het gebied Landelijk Capelle. Verslagen van de bijeenkomsten kunt u onderaan deze pagina downloaden. In december 2016 heeft de gemeenteraad een koers vastgesteld. Het koersdocument kunt u onderaan deze pagina downloaden. Deze koers is de afgelopen periode verder met bewoners en ondernemers uitgewerkt in een concept gebiedsvisie en concept gebiedspaspoorten voor de ontwikkellocaties.

Inspraak 15 juni t/m 23 augustus 2017

Voordat het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad een definitief besluit nemen over de gebiedsvisie Landelijk Capelle en de gebiedspaspoorten, is het voor iedereen mogelijk op de concept gebiedsvisie de concept gebiedspaspoorten voor Capelseweg/Bermweg, Oeverrijk en ’s-Gravenweteringpark te reageren. Deze liggen ter inzage vanaf 15 juni t/m 23 augustus 2017. Meer informatie over de manier waarop u kunt reageren vindt u in het submenu inspraak.  

Planning

Na de inspraakperiode worden de inspraakreacties beantwoord en waar nodig verwerkt in de gebiedsvisie en –paspoorten. De plannen worden dan opnieuw behandeld in de commissie Stadsontwikkeling en –Beheer van 30 oktober 2017. Naar verwachting worden de gebiedsvisie en de gebiedspaspoorten op 13 november 2017 ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Vervolgens gaat de gemeente de ambities in samenwerking met bewoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers realiseren.

Denk mee!

Net als bij de plannen voor het Capelse centrumgebied kunnen Capellenaren actief meedenken over de toekomst van Landelijk Capelle. Dit kan bijvoorbeeld tijdens de verschillende bijeenkomsten en evenementen die de organiseert. Wilt u meedenken en/of heeft u een leuk idee voor de ontwikkellocaties in dit gebied? Deel deze dan met ons via de Facebookpagina Landelijk Capelle en/of stuur een e-mail naar landelijkcapelle@capelleaandenijssel.nl.

Op zoek naar aansprekende verhalen!

Voor de gebiedsvisie zijn we op zoek naar verhalen die de kwaliteiten van het gebied beschrijven vanuit verschillende invalshoeken (wonen, historie, economie, recreatie enzovoorts). Heeft u een verhaal die u met ons wilt delen? Neem dan contact op via landelijkcapelle@capelleaandenijssel.nl

Te downloaden:

Naar boven