Kroos

Kroos bestaat uit duizenden kleine waterplantjes die als een deken over het wateroppervlak liggen, waardoor het water vaak niet meer zichtbaar is. Kroos komt met name voor van mei tot oktober en voelt zich thuis in ondiep, stilstaand en voedselrijk water. Met baggeren van de waterwegen, houden we de hoeveelheid in toom.

Nadelen kroos

Kroos is best mooi op sommige plekken, maar teveel kroos leidt tot een tekort aan licht en zuurstof voor andere waterplanten en vissen. Waar lange tijd veel kroos is, raakt het watermilieu soms uit balans. Een tekort aan licht en zuurstof in het water leidt tot: stank, vissterfte en het stoppen van de groei van andere, zuurstof producerende, planten. Het hoogheemraadschap beperkt het ontstaan van kroos daarom zoveel mogelijk.

Wanneer verwijdert het hoogheemraadschap kroos?

Het verwijderen van kroos in de zomer is geen optie, het groeit dan des te sneller terug. Op een warme dag kan het zich binnen 24 uur verdubbelen! Door ’s zomers te werken aan de watergangen komen er juist meer voedingstoffen vrij uit de bodem. Pas na het groeiseizoen, in de herfst, wordt de watervegetatie gemaaid en het kroos verwijderd. Dit doet het hoogheemraadschap bij alle hoofdwatergangen.

Naar boven