Geluidisolatie gevels

In samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu gaat de gemeente geluidisolerende gevelmaatregelen nemen bij woningen met een hoge geluidbelasting als gevolg van het wegverkeer. De maatregelen vinden plaats bij woningen die voor 1987 zijn gebouwd op de Schenkelse Dreef, Bermweg-West, Capelseweg, Slotlaan, Rivierweg, Kanaalweg en Hoofdweg.

Programma van maatregelen
Om de geluidbelasting terug te brengen zijn diverse mogelijkheden onderzocht. Uit dit onderzoek blijkt onder andere dat het plaatsen van geluidschermen niet mogelijk is. Het meest effectief is om geluidisolerende maatregelen aan de gevel van de woningen aan te brengen. De uitkomsten van dit onderzoek, waaronder de akoestische berekeningen, conclusies en aanbevelingen zijn vastgelegd in een Programma van maatregelen.

Besluitvorming
Op 23 maart jl. is besloten om het “Ontwerp Programma van maatregelen” vast te stellen en vrij te geven voor inspraak. Na de inspraakperiode wordt het Programma van maatregelen definitief vastgesteld.

Inzage
Vanaf donderdag 26 mei 2016  tot en met woensdag 6 juli 2016 ligt het Ontwerp Programma van maatregelen ter inzage in het gemeentehuis. Gedurende deze termijn kunnen de eigenaren van de betreffende woningen schriftelijk reageren op het Ontwerp Programma van maatregelen.

Uitvoering
Het uitvoeren van de maatregelen zal in vier deelprojecten worden opgepakt. Hiervoor zijn vier afzonderlijke Programma’s van Maatregelen opgesteld. Deze vier deelprojecten zijn:

  • Schenkelse Dreef
  • Bermweg - West
  • Capelseweg
  • Overige wegen (Rivierweg / Slotlaan / Kanaalweg / Rivierweg / Hoofdweg)

Planning
Het streven is om in  augustus 2016 de Programma’s van Maatregelen definitief vast te stellen en vervolgens naar het ministerie te sturen ter goedkeuring.  In overleg met het ministerie worden de maatregelen verder uitgewerkt. Halverwege 2017 kan worden gestart met de uitvoering.

Duurzaamheid
Daarnaast zal naar mogelijkheden worden gezocht, om energiereducerende gevelmaatregelen uit te voeren, in combinatie met geluidreducerende gevelmaatregelen. De gemeente zal hierbij een coördinerende en proactieve rol op zich nemen.

Vragen?
Heeft u vragen of wilt u meer informatie, neem dan contact op met de projectleider, de heer H.J. de Vries, telefoonnummer: (010) 2848773 of per email: h.j.de.vries@capelleaandenijssel.nl

Naar boven