Fietsplan Slim op de Fiets

De gemeente Capelle aan den IJssel heeft het Fietsplan Slim op de Fiets(pdf, 11,96mb). Daarmee willen we een toename van het fietsgebruik bewerkstelligen met 3 procent in 2020 ten opzichte van 2007.

Fietsplan

In het Fietsplan Slim op de Fiets(pdf, 11,96mb) is een fietsroutenetwerk vastgesteld, waarbij ook gekeken is naar de knelpunten op dit routenetwerk. Om de knelpunten aan te pakken hebben we ter plaatse geobserveerd, overlegd met de Fietsersbond en inwoners laten meedenken via een speciaal opgezette website.

Prettig fietsparkeerklimaat

Het Fietsplan Slim op de Fiets(pdf, 11,96mb) verbetert het fietsparkeerklimaat in de gemeente Capelle. Voorbeelden van maatregelen zijn:

  • het bewaakt stallen bij de fietsenstalling De Terp en de Koperwiek en Schollevaar gratis maken
  • het fietsenklemmentekort opheffen door het plaatsen van nietvormige hekjes
  • Onderzoek naar de mogelijkheden om een oplaadpunt voor elektrische fietsen aan te brengen in de bewaakte stallingen

Meer informatie

Voor meer informatie gaat u naar Slim Reizen: Capelse visie op verkeer.

Te downloaden:

Naar boven