Fazantstraat

De Nederlandse Bouw Unie (NBU) is geselecteerd om woningen te bouwen aan de Fazantstraat. Hierbij waren buurtbewoners actief betrokken.

De NBU zal 11 appartementen, 4 patiobungalows, 2 zij-aan-zijwoningen en 3 herenhuizen bouwen. Deze verschillende woningtypen spreken uiteenlopende doelgroepen aan. Hiermee sluiten we aan bij de wens van jonge gezinnen en ouderen uit de wijk die willen doorstromen. Ook de wens voor ruimte, groen en een ontmoetingsplaats in de wijk wordt vervuld.

Hieronder ziet u een impressie. De presentatie van het schetsontwerp kunt u onderaan de pagina downloaden of inzien in “De Huiskamer” in De Koperwiek op woensdag en donderdag van 9:00 – 17:00.

Impressie nieuwbouw Fazantstraat

Gebiedspaspoort Fazantstraat

Gebiedspaspoort FazantstraatDe locatie ligt tussen de Rivierweg, de Merellaan en de Fazantstraat. Op deze locatie stonden een basisschool (De Balans) en gymzaal. Deze zijn in de eerste helft van 2014 gesloopt. Sinds de sloop van de school 'De Balans' is de locatie beschikbaar voor herontwikkeling.

In 2015 is tijdens verschillende bijeenkomsten samen met buurtbewoners gesproken over de ambities en spelregels voor de toekomstige woningbouw  op de locatie Fazantstraat. De ideeën en aandachtspunten kunt u nalezen in de verslagen van de bijeenkomsten die hebben plaatsgevonden. Deze kunt u downloaden onderaan deze pagina. 

De inbreng van de gesprekken is verwerkt in een zogenoemd gebiedspaspoort. Dit gebiedspaspoort beschrijft de ambitie voor kleinschalige woningbouw (circa 20 woningen) voor een mix aan doelgroepen zodat doorstroming binnen de wijk mogelijk wordt gemaakt. Dit gebiedspaspoort is op 14 december 2015 door de gemeenteraad vastgesteld.

Het selectieproces

Met dit gebiedspaspoort zijn ontwikkelaars uitgenodigd om voor deze locatie een plan te maken dat aansluit bij de ambities en spelregels in het gebiedspaspoort. De selectie van de marktpartij is in verschillende rondes tot stand gekomen. Buurtbewoners hebben deelgenomen aan de selectiecommissie en hebben de plannen van de marktpartijen beoordeeld. Van alle ingediende plannen is het plan van de Nederlandse Bouw Unie (NBU) als beste beoordeeld. Dit advies heeft het college van burgemeester en wethouders overgenomen, waardoor deze partij de woningen aan de Fazantstraat gaat bouwen.  

Vervolg

De NBU gaat het plan in samenspraak met bewoners uitwerken. De woningen worden volgens planning in 2017 gebouwd en opgeleverd. Wilt u op de hoogte gehouden worden? Neem dan contact op via telefoonnummer 14010 of via het contactformulier.

Meer informatie

De ontwikkelingen kunt u ook volgen via www.centrumXpeditie.nl/Fazantstraat. Op deze pagina verwijzen wij naar de volgende documenten:

Naar boven