Doelen-Bouvigne 2016

In de Doelen - Bouvigne is de riolering in slechte staat en zijn er plaatselijk verzakkingen in de straat. Dit gaan we aanpakken. De voorbereidingen hiervoor starten in 2016. We bekijken of we de inrichting van de buurt kunnen verbeteren in overleg met de bewoners. Tijdens de aanpak van de straat en riolering gaan we ook aan de slag met het groen, de straatverlichting, diverse kunstwerken, een speelplaats en de afvalcontainers. Op de kaart kunt u zien in welk gebied we aan het werk gaan.

Werkzaamheden

De volgende werkzaamheden gaan we in de Doelen - Bouvigne uitvoeren:

  • het riool vervangen
  • straat (plaatselijk) ophogen / herstraten
  • bomen en beplanting opnieuw aanplanten
  • de verouderde openbare verlichting verwijderen en vervangen
  • onderhoudswerkzaamheden aan een kunstwerk, en vervangen van een brug en een kademuur
  • verwijderen / opheffen van een speelplaats
  • ondergrondse afvalcontainers plaatsen

Planning

De planning is als volgt:

  • 2016 start voorbereiding
  • 2016/2017 start uitvoering

Wanneer de voorbereidingen starten krijgen alle bewoners een informatiebrief. Tijdens de voorbereidingsfase is er voor de bewoners ook een informatie- en inloopavond.

Meer informatie

Uitgebreide informatie over de werkzaamheden en de voortgang van dit project kunt u lezen in de bewonersbrieven.

 

Naar boven