Dijkverzwaring

Dijkversterking Capelle in voorbereiding

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is bezig met de voorbereiding voor de dijkversterking in Capelle aan den IJssel. Bij de laatste zesjaarlijkse toetsing op veiligheid is gebleken dat de dijk in de Dorpsstraat van Capelle aan den IJssel niet voldoet aan de veiligheidsnormen en dus moet worden versterkt. Het gaat om het dijkvak aan de Dorpsstraat vanaf het Slotpark tot net voorbij de Mient. Meer informatie staat op www.hhsk.nl/dijkversterkingcapelle
 

Naar boven