De Baronie - De Graafschap 2016

In de De Baronie - De Graafschap is de riolering in slechte staat en zijn er ernstige verzakkingen in de straat. Dit gaan we aanpakken. De voorbereiding hiervoor starten in 2016. We bekijken of we de inrichting van de buurt kunnen verbeteren in overleg met de bewoners. Tijdens de aanpak van de straat en riolering gaan we ook aan de slag met de straatverlichting en de bruggen. Op de kaart kunt u zien in welk gebied we aan het werk gaan.

Werkzaamheden

De volgende werkzaamheden gaan we in de De Baronie - De Graafschap uitvoeren:

  • het riool vervangen
  • straat ophogen / herstraten
  • de verouderde openbare verlichting verwijderen en vervangen
  • vervangen van twee bruggen

Planning

De planning is als volgt:

  • 2016 start voorbereiding
  • 2016/2017 start uitvoering

Wanneer de voorbereidingen starten krijgen alle bewoners een informatiebrief. Tijdens de voorbereidingsfase is er voor de bewoners ook een informatie- en inloopavond. Uitnodigingen hiervoor worden te zijner tijd toegezonden.

Meer informatie

Uitgebreide informatie over de werkzaamheden en de voortgang van dit project kunt u lezen in de bewonersbrieven.

Naar boven