Dansenbuurt-Zuid 2014

Foto DansenbuurtIn de Dansenbuurt-Zuid is de riolering in slechte staat en zijn er plaatselijk verzakkingen in de straat. Dit gaan we aanpakken. De voorbereiding hiervoor starten in 2014. We bekijken of we de inrichting van de buurt kunnen verbeteren in overleg met de bewoners. Tijdens de aanpak van de straat en riolering gaan we ook aan de slag met het groen, de straatverlichting, de speelplekken en de afvalcontainers. Op de kaart kunt u zien in welk gebied we aan het werk gaan.

Werkzaamheden

De volgende werkzaamheden gaan we in de Dansenbuurt-Zuid uitvoeren:Foto Dansenbuurt

 • het riool vervangen door een ‘gescheiden stelsel’ voor afvalwater en hemelwater
 • aanleg drainage stelsel
 • straat (plaatselijk) ophogen / herstraten
 • bomen en beplanting opnieuw aanplanten
 • de verouderde openbare verlichting verwijderen en vervangen
 • twee verouderde speelplaatsen vervangen, twee speelplaatsen worden mee opgehoogd en twee speelplaatsen worden verwijdert
 • ondergrondse afvalcontainers plaatsen
 • gelijktijdig wordt er groot onderhoud aan een keerwand uitgevoerd
 • de fietsoversteekplaatsen in de Heksendans worden ook meegenomen en bekeken
 • omvormen van deel Reidans naar 30km-zone

Planning

De planning is als volgt:Foto Dansenbuurt

 • 2014 start voorbereiding
 • Voorjaar 2016 tot minimaal eind 2016: werkzaamheden nutsbedrijven
 • Voorjaar 2017 start uitvoering

Tijdens de voorbereidingsfase is er voor de bewoners een informatie- en inloopavond georganiseerd.

Meer informatie

Uitgebreide informatie over de werkzaamheden en de voortgang van dit project kunt u lezen in de bewonersbrieven.

Plattegrond Dansenbuurt

Naar boven