Dansenbuurt-Noord fase 1 2016

Huidige situatie Dansenbuurt

In de Dansenbuurt-Noord fase 1 is de riolering in slechte staat. Dit gaan we aanpakken. De voorbereiding hiervoor starten in 2015. We bekijken of we de inrichting van de buurt kunnen verbeteren in overleg met de bewoners. Tijdens de aanpak van de straat en riolering gaan we ook aan de slag met het groen, de straatverlichting, de speelplek en de afvalcontainers. Op de kaart  kunt u zien in welk gebied we aan het werk gaan.

Werkzaamheden

De volgende werkzaamheden gaan we in de Dansenbuurt-Noord fase 1 uitvoeren:

  • het riool vervangen
  • aanleg drainage systeem
  • straat (plaatselijk) ophogen / herstraten
  • bomen en beplanting opnieuw aanplanten
  • de verouderde openbare verlichting verwijderen en vervangen
  • een speelplaats wordt vernieuwd
  • ondergrondse afvalcontainers plaatsen

Daarnaast heeft Eneco laten weten haar stadsverwarming te willen vervangen.

Planning

De planning is als volgt:

  • 2015 start voorbereiding
  • 2e kwartaal 2016 tot 1e kwartaal 2017 werkzaamheden Eneco
  • 2e kwartaal 2017 start uitvoering

Wanneer de voorbereidingen starten krijgen alle bewoners een informatiebrief. Tijdens de voorbereidingsfase zijn er voor de bewoners een informatie- en inloopavond georganiseerd.

Meer informatie

Uitgebreide informatie over de werkzaamheden en de voortgang van dit project kunt u lezen in de bewonersbrieven.

Naar boven