Dalenbuurt-Oost 2017

Foto situatie Dalenbuurt-Oost

In de de Dalenbuurt-Oost is de riolering in slechte staat en zijn er plaatselijk ernstige verzakkingen in de straat. Dit gaan we aanpakken. De voorbereiding hiervoor starten in 2016. We bekijken of we de inrichting van de buurt kunnen verbeteren in overleg met de bewoners. Tijdens de aanpak van de straat en riolering gaan we ook aan de slag met de groenvoorziening, straatverlichting, speelplaatsen en ondergrondse containers . Op de kaart (PDF, 380 KB)  kunt u zien in welk gebied we aan het werk gaan. 

De volgende werkzaamheden gaan we in de Dalenbuurt-Oost uitvoeren:
•    het riool vervangen
•    straat ophogen / herstraten
•    de verouderde openbare verlichting verwijderen en vervangen
•    vervangen groenvoorziening 

Planning

De planning is als volgt:

  • 2016 start voorbereiding
  • 2018 start uitvoering

Eind september 2016 hebben alle bewoners een informatiebrief ontvangen waarin de start van de voorbereiding is aangekondigd. Tijdens de voorbereidingsfase is er voor de bewoners ook een informatie- en inloopavond. Uitnodigingen hiervoor worden te zijner tijd toegezonden.

Meer informatie

Uitgebreide informatie over de werkzaamheden en de voortgang van dit project kunt u lezen in de bewonersbrieven.

Naar boven