Centraal Capelle

De komende jaren gaan we samen met partners een groot aantal woningen en voorzieningen in het centrumgebied van Capelle aan den IJssel vernieuwen. Heeft u een idee voor Centraal Capelle? Laat deze achter op www.facebook.com/centraalcapelle. Via deze Facebookpagina houden we u op de hoogte van ontwikkelingen en bijeenkomst die we over de gebiedsvisie organiseren. Niet op Facebook? Stuur dan uw idee via e-mail naar centraalcapelle@capelleaandenijssel.nl.

Ideeën bundelen in gebiedspaspoorten

De ideeën van bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties gebruiken we ook bij het opstellen van de zogenoemde ‘gebiedspaspoorten’. We stellen gebiedspaspoorten op voor de negen locaties die we in ieder geval gaan vernieuwen. Dat zijn o.a. het Stadshart (Stadsplein en De Koperwiek), De Hoven II, Fazantstraat en De Mient. In de gebiedspaspoorten komen de ideeën en spelregels voor de marktpartijen die de locaties uiteindelijk gaan ontwikkelen.

We kunnen niet garanderen dat we alle ideeën van bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties overnemen. We houden alle ingediende ideeën bij en gaan na welke ideeën de meeste energie losmaken. En als ideeën botsen, maakt de gemeenteraad uiteindelijk een afweging.

Thema’s

Alles gebiedspaspoorten bij elkaar vormen de gebiedsvisie Centraal Capelle. Dit is een visie op de thema’s levendige parkstad, kloppend hart, slim verbonden en samen stad voor het gebied tussen de Abram van Rijckevorselweg en de Hollandse IJssel en de Slotlaan en de Couwenhoekseweg.

Bij het opstellen van de gebiedsvisie gebruiken we bouwstenen die er al zijn. Denk aan de Stadsvisie 2030, de Structuurvisie 2030, het Coalitieakkoord 2014-2018 en de Toekomstagenda van WOP Middelwatering. Ook zijn er partners zoals Havensteder, Wereldhave en de RET die al plannen hebben. Daarnaast gaan we dus in gesprek met zoveel mogelijk bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties over hun ideeën voor vernieuwing van Centraal Capelle.

Belangrijke opgave

De vernieuwing van Centraal Capelle is een grote en belangrijke opgave. Mede door de explosieve groei van Capelle aan den IJssel in de jaren ’60 zijn veel woningen en voorzieningen gelijktijdig

aan vernieuwing toe. Op dit moment zijn er diverse kansen om die vernieuwing in gang te zetten. Het college van B&W wil investeren, de woningmarkt trekt aan en er zijn actieve partijen die mee willen doen. Een perfect moment om onder andere winkelcentrum De Koperwiek, het Stadsplein, bedrijventerrein De Mient en complex De Hoven II te vernieuwen.

Naar boven