Centraal Capelle

De vernieuwing van Centraal Capelle - het gebied tussen de Slotlaan, Couwenhoekseweg, Abram van Rijckevorselweg en de Hollandsche IJssel - is een grote en belangrijke opgave. Mede door de explosieve groei van Capelle aan den IJssel in de jaren ’60 zijn veel woningen en voorzieningen gelijktijdig aan vernieuwing toe. Op dit moment zijn er diverse kansen om die vernieuwing in gang te zetten.

Gebiedsvisie Centraal Capelle

In 2015 en 2016 is samen met bewoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers de gebiedsvisie Centraal Capelle opgesteld. Tijdens tientallen bijeenkomsten, in gesprek met wethouders op de markt en via de Facebookpagina Centraal Capelle hebben Capellenaren aangegeven welke verbeteringen zij graag zouden zien in en rond het centrum van Capelle.

Die ideeën zijn zo goed als mogelijk verwerkt in de plannen. Zo wil de gemeente het Stadsplein ingrijpend vernieuwen en hier meer evenementen mogelijk maken, worden kruispunten en wegen rond het centrum opnieuw ingericht en worden er de komende jaren op diverse plekken nieuwe woningen gebouwd die passen in de buurt.

De gemeenteraad heeft op 14 maart 2016 ingestemd met de plannen van de gebiedsvisie Centraal Capelle. 

Gebiedspaspoorten

De gemeenteraad heeft naast de gebiedsvisie ook gebiedspaspoorten vastgesteld voor diverse locaties in het centrumgebied: het stadshart, Hoven II, Fazantstraat, Mient, PostNL en de kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte Alkenlaan/Pelikaanweg. Op dit moment wordt gewerkt aan een gebiedspaspoort Meeuwensingel en d’Amandelhof. In een gebiedspaspoort worden de ambities en spelregels voor de herontwikkeling van die locatie beschreven.

Op de hoogte blijven en meedoen!

Nu de gebiedsvisie gereed is, begint het echte werk. Op dit moment en in de komende jaren vinden op verschillende locaties in het centrumgebied zichtbare werkzaamheden plaats. U kunt alle ontwikkelingen volgen via de Facebookpagina of www.centrumXpeditie.nl. Op deze website vindt u meer informatie over deze plannen.

Naar boven