Capelle-West

Capelle-West en ’s Gravenland liggen tamelijk afgesneden van de rest van Capelle. De Algeraweg vormt een barrière tussen deze wijken en de rest van Capelle. 

Wijkwebsite

Veel van de dagelijkse wijkverrichtingen zijn te volgen via de bewonerssite www.wopwest.nl

Voor andere wijken in Capelle aan den IJssel kunt u ook www.capelsewijken.nl bezoeken.
 

Woonbuurten Capelle-West

Capelle-West is een van de oorspronkelijke kernen van Capelle. Deze wijk bestaat uit drie woonbuurten: 

  • de Kleine Zeeheldenbuurt en de Loedt

De Kleine Zeeheldenbuurt dateert van rond 1900 met smalle straten, traditioneel veel rijtjeswoningen en onvoldoende parkeermogelijkheid. De Loedt kenmerkt zich door gemengd gebruik, grasland en boomgaarden, een open verkaveling en een verzameling van voormalige boerderijen.

  • het centrum van West

Het centrum dateert uit de jaren vijftig en bestaat voornamelijk uit eengezinswoningen met een aantal winkels en (auto)bedrijven.

  • de Redenbuurt 

De Redenbuurt bestaat uit twee delen; een deel van de woningvoorraad is gebouwd in 1970 en het andere deel in 1990. Beide delen bestaan uit eengezinswoningen. Er zijn twee bedrijventerreinen waarvan één binnendijks voor ‘schone’ bedrijven en een buitendijks voor lichtere en zwaardere industrie. 

Groenzones

De wijk Capelle-West heeft groenzones langs de dijk. Ook is er een groenzone aanwezig tussen deze wijk en de wijk ’s-Gravenland, de groene buffer. In deze zone zijn een volkstuinencomplex, een dierenweide, een rosarium en een recreatievijver. Verder zijn er enkele speelplaatsen, spelvelden, een speeltuin en een klein park in Capelle-West aanwezig. 

Naar boven