Burgenbuurt-Zuid 2013

In de Burgenbuurt-Zuid is de riolering in slechte staat en zijn er plaatselijk verzakkingen in de straat. Dit gaan we aanpakken. De voorbereiding hiervoor starten in 2013. We bekijken of we de inrichting van de buurt kunnen verbeteren in overleg met de bewoners. Tijdens de aanpak van de straat en riolering gaan we ook aan de slag met het groen, de straatverlichting, de speelplekken, een brug en de afvalcontainers. Op de kaart kunt u zien in welk gebied we aan het werk gaan.

Werkzaamheden

De volgende werkzaamheden gaan we in de Burgenbuurt-Zuid uitvoeren:

  • vervangen riool
  • herstraten
  • opnieuw aanplanten van bomen en andere beplanting
  • verwijderen en vervangen van verouderde openbare verlichting
  • opgehogen van twee speelplaatsen
  • indien mogelijk plaatsen van ondergrondse afvalcontainers
  • mogelijk wordt een brug verwijderd

Planning

De planning is als volgt:

  • 2013 start voorbereiding
  • Voorjaar 2016 tot en met voorjaar 2017: werkzaamheden nutsbedrijven
  • Voorjaar 2017 start uitvoering

Tijdens de voorbereidingsfase is er voor de bewoners een informatie- en inloopavond. Deze wordt begin 2015 georganiseerd.

Meer informatie

Uitgebreide informatie over de werkzaamheden en de voortgang van dit project kunt u lezen in de bewonersbrieven.

Afbeelding plattegrond Burgenbuurt-Zuid

Foto Burgenbuurt-Zuid

Foto Burgenbuurt-Zuid

Naar boven