Brandweer Capelle

Adresgegevens diensten brandweer

 • Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Brandweer, Cluster IJsselland
  Slotlaan 121, 2902 AL Capelle aan den IJssel
  tel. 010-4468 075
  Postadres: Postbus 9154, 3007 AD Rotterdam
  Clustercommandant: I. Schot-van Prooijen
 • Preventie
  tel. 010-4468 160
  Postadres: Postbus 9154, 3007 AD Rotterdam
 • Gemeentelijke Rampenbestrijding:
  Rivierweg 111, 2903 AR Capelle aan den IJssel
  tel. 010-284 84 14
  fax. 010-284 88 00
  Postadres: Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel

112 bij brand

Als u de hulp van de brandweer nodig heeft, gebruikt u het landelijk alarmnummer 112. Geef de centrale de gelegenheid te noteren wie u bent, vanwaar u belt en wat er aan de hand is. De brandweer is binnen 8 minuten, nadat u de telefoonhoorn heeft neergelegd, bij u.

Taken brandweer

De belangrijkste taken van de brandweer zijn:

 • het voorkomen van fysieke onveiligheid
 • brandbestrijding en hulpverlening
 • brandpreventie
 • bestrijding van rampen

Vacatures

Voor de uitvoering van de taken heeft de brandweer fulltime personeel en ‘parttime’ (vrijwillig) personeel in dienst. Voor fulltime beroepskrachten zijn er niet altijd vacatures, voor parttimers meestal wel. Heeft u voldoende tijd ter beschikking, neem dan contact op met de brandweer.

Brandbestrijding en hulpverlening

Voor elk mens of dier in nood en voor elke ernstige bedreiging van uw eigendommen kunt u een beroep doen op de brandweer.

De brandweer:

 • redt mensen uit defect geraakte liften en voertuigen na een ongeval
 • verricht met duikers reddingen en bergingen te water
 • bestrijdt wateroverlast 
 • treedt op bij ongevallen met gevaarlijke stoffen

Brandpreventie

De brandweer probeert brand te voorkomen door:

 • het geven van voorlichting en adviezen
 • het stellen van brandveiligheidseisen aan gebouwen en constructies
 • controle op de naleving van de brandveiligheidsvoorschriften
Naar boven