Bodem

De gemeente streeft naar het behoud van bestaande bodemkwaliteit en waar mogelijk verbetering. Ons uitgangspunt hierbij is dat de kwaliteit van de bodem geschikt is voor het huidige gebruik, maar ook voor toekomstig gebruik. Daarom stellen we strengere eisen aan de kwaliteit van de bodem in een woonwijk dan in een bedrijventerrein.

Bodemonderzoek

De gemeente laat regelmatig bodemonderzoek uitvoeren. Ook hebben we een tankregister, waarin is vastgelegd waar ondergrondse tanks aanwezig zijn en of deze onschadelijk zijn gemaakt of verwijderd. We gebruiken dit bijvoorbeeld op verzoek van een makelaar, bij het verkopen van een woning.

Een aantal bodemtaken wordt uitgevoerd door de Provincie Zuid-Holland. In onze regio voert de DCMR Milieudienst Rijnmond deze taken namens de provincie uit.

Meer informatie

Voor meer informatie bekijkt u onderstaande documenten:

  • Bodemfunctiekaart(pdf 3,91MB): De bodemfunctiekaart gaat uit van bodemfuncties die gebaseerd zijn op de indeling van de bodemkwaliteitskaart, het [bestemmingsplan] en ontwikkelingen die binnen de gemeente plaatsvinden. Het overgrote deel van onze gemeente, zoals de stadsparken, de huidige en toekomstige woonwijken, is ingedeeld in de bodemfunctie wonen.
  • Bodemkwaliteitskaart(pdf, 12,11MB): De bodemkwaliteitskaart geeft gebiedseigen bodemkwaliteit door middel van kengetallen weer.
  • Regionale bodemnota(pdf, 5,41MB): De regionale bodemnota is samen met andere gemeenten in de Rijnmond opgesteld en bevat regels en uitgangspunten over het behouden en verbeteren van de huidige bodemkwaliteit.

Te downloaden:

Naar boven